No Image

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2020

Opublikowano II wydanie i nowe rozszerzenia do „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Znalazły się w nich zdjęcia schorzeń racic wykonane przez osoby z wielu krajów, w tym wykonane przez Karola Jarocha, użytkownika aplikacji „CGen korekcja”. Więcej przydatnych informacji tutaj.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Aktywni użytkownicy aplikacji “CGen korekcja” wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez dr med. wet. Andreę Fiedler (Niemcy). Głównym zagadnieniem poruszanym podczas części wykładowej była choroba Dermatitis digitalis (DD). Poznaliśmy 5-stopniowy plan jej kontrolowania oraz uczyliśmy się rozpoznawać poszczególne stadia tej choroby (M0, M1, M2, M3, M4, M4.1). Jest to szczególnie ważne, by po zaimplementowaniu ich w aplikacji w 2019 roku, rejestracja danych przebiegała prawidłowo. Podczas spotkania dyskutowaliśmy także o właściwym wykonywaniu kąpieli racic. Ich sukces zależy nie tylko od użytego środka we właściwej koncentracji, ale też od długości wanny czy wyboru właściwego usytuowania w oborze. Ponadto Andrea Fiedler przedstawiła wyniki badań porównujące skuteczność stosowania różnych rodzajów bloków w przypadku odciążania chorego palca. Oprócz prowadzenia wykładów, oceniła również umiejętności wykonywania korekcji i odciążania racic podczas korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia dzięki uprzejmości Agro-Polen Sp. z o.o. w Chociwelu. Nie zabrakło również czasu na przedstawienie stopnia realizacji projektu “CGen korekcja”. Każda z firm przeprowadzających korekcję otrzymała podsumowanie zarejestrowanych przez siebie danych w aplikacji. Mając na uwadze tematy proponowane do omówienia podczas szkolenia, lek. wet. Michał Ćmikiewicz podjął się przybliżenia kulawizn u krów niezwiązanych z racicami.
Dziękujemy firmie Zdrowe Racice Sp. z o.o. za pomoc w organizacji szkolenia oraz firmie Kopytko – korekcja racic Grzegorz Wyrembak za udostępnienie poskromu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia tutaj.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2017

Odbyło się kolejne szkolenie dla profesjonalnych korektorów racic biorących udział w projekcie i korzystających z aplikacji “CGen korekcja” w swojej codziennej pracy. Istotnym elementem szkolenia była ocena umiejętności uczestników, którą przeprowadził Piet Kloosterman – uznany specjalista z zakresu pięciostopniowej metody holenderskiej korekcji racic. Podczas części praktycznej korektorzy mieli możliwość omówienia poszczególnych przypadków ze szkoleniowcem, a dzięki temu ugruntowania swojej wiedzy o prawidłowych cięciach funkcjonalnych czy technikach odciążania palca. Piet Kloosterman docenił otwartość korektorów na uwagi i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności. Jednocześnie wypowiadał się pozytywnie o jakości pracy wykonywanej przez uczestników projektu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla hodowców, gdyż świadczy o wysokim poziomie usług świadczonych przez te osoby. Poza walidacją, która odbywała się w gospodarstwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ROL-SAD” Sp. z o.o. prowadzone były wykłady pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu chorób racic. Podczas szkolenia swoja wiedzą podzielił się duński lekarz weterynarii Kurt Bach. Koncentrował się on na charakterystyce schorzeń, począwszy od przyczyn występowania, przez ich rozwój, działania interwencyjne jakie powinien podejmować korektor po zasady profilaktyki jakie może wdrożyć hodowca. Poruszone zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i przedstawione wyniki najnowszych badań nad czynnikami ryzyka rozwoju takich schorzeń jak wrzód podeszwy (SU) czy dermatitis digitalis (DD). W kolejnej części uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem projektu “CGen korekcja” i nowymi funkcjami zaimplementowanymi w aplikacji. Spotkanie umożliwiło także podjęcie dyskusji o najczęściej spotykanych w polskich warunkach schorzeniach racic oraz metodach stosowanych przez korektorów w praktyce. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Genetyczne PFHBiPM i zatwierdzone przez Pieta Kloostermana.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Odbyło się szkolenie dla drugiej grupy firm, wykonujących usługowo korekcję racic. Uczestnicy skorzystali z możliwości prowadzenia dyskusji z prof. Johannem Koflerem podczas wykładów dotyczących anatomii, etiologii schorzeń racic oraz cięć terapeutycznych. Szkoleniowiec przedstawił również korektorom “ICAR Atlas Zdrowia Racic”, którego znajomość jest kluczowa w zbieraniu danych o zdrowotności racic. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem uczyli się korzystania z aplikacji “CGen korekcja”, natomiast część praktyczną szkolenia przeprowadzono na nogach pozyskanych z ubojni. Podpisano kolejne umowy o udziale w projekcie, dzięki którym korektorzy uzyskali bezpłatny dostęp do aplikacji.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2017

Wzrasta liczba firm wykonujących korekcję racic, które przyłączają się do projektu „CGen korekcja”. Rozpoczęliśmy przygotowania do drugiej edycji szkolenia dla nowych uczestników.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

Udostępniono instrukcję obsługi aplikacji “CGen korekcja”. Ułatwi to użytkownikom wykorzystanie wszystkich jej funkcji. Ze względu na ciągły rozwój aplikacji instrukcja będzie aktualizowana na bieżąco.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2017

Dzięki uwagom spływającym od użytkowników trwa dalszy rozwój aplikacji „CGen korekcja”. Opracowano usprawnienia umożliwiające łatwiejsze przyłączanie nowych obór do projektu i szybsze rozpoczęcie używania aplikacji do rejestrowania wyników korekcji.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Odbyło się szkolenie dla pierwszej grupy osób zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. Informacja o warsztatach dotarła do szerokiego grona odbiorców, stąd liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła ilość dostępnych miejsc. W związku z tym do Poznania zaproszono w pierwszej kolejności osoby zajmujące się zawodowo korekcją racic. Uczestnictwo w projekcie ma w przyszłości stanowić wyznacznik jakości, stąd już na pierwszym szkoleniu zostały poruszone tematy związane z anatomią racic i etiologią schorzeń. Wykłady poprowadził światowej klasy specjalista, autorytet z zakresu rozpoznawania schorzeń i współtwórca “ICAR Atlas Zdrowia Racic” profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu).

Podczas części praktycznej przeprowadzonej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej szkoleniowiec zaprezentował cięcia lecznicze i zalecane metody terapii. Z kolei duże zaangażowanie ze strony uczestników pozwoliło na zorganizowanie warsztatów, które odbyły się w oborze należącej do PPHU Niwapol Sp. z o.o. Podczas tej części profesor Kofler prowadził weryfikację prawidłowego rozpoznawania schorzeń oraz ocenę umiejętności uczestników, wskazując osoby wyróżniające się profesjonalizmem podczas korekcji wykonywanej w ramach warsztatów.

Z opinią, którą profesor Kofler podzielił się z nami po przeprowadzeniu szkolenia, można zapoznać się poniżej:
Opinia o szkoleniu – prof. J. Kofler

Natomiast wywiad, w którym odpowiada na pytania związane ze zdrowotnością racic można przeczytać tutaj:
Wywiad – prof. J. Kofler

W czasie szkolenia odbyła się także oficjalna prezentacja pierwszej wersji aplikacji “CGen korekcja” przeznaczonej do rejestracji wyników korekcji. Podpisano umowy, na podstawie których korektorzy uzyskali bezpłatnie dostęp do aplikacji.

Z wypowiedziami korektorów, którzy przyłączyli się do projektu można zapoznać się poniżej:
Wywiady z uczestnikami projektu „CGen korekcja”

No Image

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Przeprowadzono testy terenowe aplikacji “CGen korekcja” z udziałem korektorów, którzy jako pierwsi przyłączyli się do projektu. Wraz z Karolem Jarochem odwiedziliśmy gospodarstwo Jana Matuszyka, a wraz z Przemkiem Cieślakiem stado Mariusza Tatysa. Po okresie precyzowania wymagań i miesiącach prac programistycznych mogliśmy sprawdzić na ile sprawnie system działa w warunkach rzeczywistych, podczas przeprowadzania rutynowej korekcji racic. Udało się przypisać dane o zwierzętach do odpowiedniego konta korektora, a wyszukiwanie krów było niezmiernie łatwe. Konieczne okazało się jednak uzupełnienie listy zwierząt o jałówki. Rejestracja diagnoz została znacznie usprawniona, a możliwość dodawania notatek bardzo poszerzyła możliwości przygotowania kompleksowej informacji dla hodowcy. Po wygenerowaniu zestawienia pokorekcyjnego oceniono jego czytelność, a zootechnicy wskazali elementy o jakie warto uzupełnić ten podstawowy raport. Pomimo, że wykryte nieprawidłowości wskazały obszary wymagające poprawek to działanie aplikacji zostało ocenione pozytywnie. Była to też okazja do ustalenia kierunku dalszego rozwoju aplikacji “CGen korekcja”.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ogłoszono szczegóły dotyczące bezpłatnego szkolenia organizowanego z myślą o osobach wykonujących korekcję racic oraz udostępniono formularz zgłoszeniowy. Najważniejsze z punktu widzenia rejestracji schorzeń jest stosowanie spójnego nazewnictwa. Ze względu na zaimplementowanie w aplikacji “CGen korekcja” kodów zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” kluczowe jest zapoznanie przyszłych użytkowników aplikacji z tym standardem.