No Image

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2020

Rejestracja informacji o zdrowotności racic za pomocą aplikacji „CGen korekcja” prowadzona jest każdego dnia. Na koniec listopada 2020 r. zgromadziliśmy współpracując z korektorami racic niemal 218 tysięcy zgłoszeń!

No Image

Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2018

W odpowiedzi na zgłaszane przez hodowców oczekiwania opracowujemy rozszerzoną wersję aplikacji “CGen korekcja”. Naszym celem jest dostarczenie nowych rozwiązań użytkownikom. Projektowane obecnie raporty ułatwią wykorzystanie informacji gromadzonych za pomocą aplikacji podczas podejmowania decyzji z zakresu poprawy zdrowotności racic w stadzie. Dodatkowo wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie efektywności współpracy korektorów racic z hodowcami.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2017

Dzięki zaangażowaniu korektorów korzystających z aplikacji udostępniliśmy użytkownikom nowe funkcjonalności. Pojawiła się oczekiwana przez wielu możliwość edytowania zgłoszeń, która dostępna jest z poziomu zestawienia pokorekcyjnego. Ponadto usprawniliśmy przemieszczanie się w obrębie list i wprowadziliśmy możliwość rejestrowania informacji o zwierzętach, które jeszcze nie jest dostępne w systemie SYMLEK. Ostatnią zauważalną zmianą, wprowadzoną zgodnie z sugestiami użytkowników, jest nowy wzór wydruku zestawienia pokorekcyjnego. Zwiększona została liczba zgłoszeń zamieszczanych na stronie, przy zachowaniu kompletu informacji oraz ich przejrzystości. Na dokumencie widoczne jest logo projektu “CGen korekcja”, dzięki czemu łatwiej będzie hodowcy powiązać wydruk z aplikacją (hodowca ma dostęp do zestawienia w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto). Dodano także logo firmy, która wykonała korekcję, co z jednej strony ułatwi hodowcy monitorowanie współpracy z korektorami, a z drugiej umożliwi promowanie firm rejestrujących dane na rzecz hodowców.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

Udostępniono instrukcję obsługi aplikacji “CGen korekcja”. Ułatwi to użytkownikom wykorzystanie wszystkich jej funkcji. Ze względu na ciągły rozwój aplikacji instrukcja będzie aktualizowana na bieżąco.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2017

Dzięki uwagom spływającym od użytkowników trwa dalszy rozwój aplikacji „CGen korekcja”. Opracowano usprawnienia umożliwiające łatwiejsze przyłączanie nowych obór do projektu i szybsze rozpoczęcie używania aplikacji do rejestrowania wyników korekcji.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Nastał przełomowy moment dla prowadzenia krajowej ewidencji zdrowotności racic – pierwsi hodowcy przyłączyli się do projektu „CGen korekcja”. Dzięki temu rozpoczęto gromadzenie informacji rejestrowanych podczas prowadzenia korekcji racic. W efekcie hodowca uzyskuje raport umożliwiający bieżące monitorowanie statusu zdrowotnego stada.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Przeprowadzono testy terenowe aplikacji “CGen korekcja” z udziałem korektorów, którzy jako pierwsi przyłączyli się do projektu. Wraz z Karolem Jarochem odwiedziliśmy gospodarstwo Jana Matuszyka, a wraz z Przemkiem Cieślakiem stado Mariusza Tatysa. Po okresie precyzowania wymagań i miesiącach prac programistycznych mogliśmy sprawdzić na ile sprawnie system działa w warunkach rzeczywistych, podczas przeprowadzania rutynowej korekcji racic. Udało się przypisać dane o zwierzętach do odpowiedniego konta korektora, a wyszukiwanie krów było niezmiernie łatwe. Konieczne okazało się jednak uzupełnienie listy zwierząt o jałówki. Rejestracja diagnoz została znacznie usprawniona, a możliwość dodawania notatek bardzo poszerzyła możliwości przygotowania kompleksowej informacji dla hodowcy. Po wygenerowaniu zestawienia pokorekcyjnego oceniono jego czytelność, a zootechnicy wskazali elementy o jakie warto uzupełnić ten podstawowy raport. Pomimo, że wykryte nieprawidłowości wskazały obszary wymagające poprawek to działanie aplikacji zostało ocenione pozytywnie. Była to też okazja do ustalenia kierunku dalszego rozwoju aplikacji “CGen korekcja”.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Korektorom zaangażowanym w opracowywanie wymagań do aplikacji udostępniono wersję demonstracyjną. Wizualnie jest ona jeszcze bardzo surowa, ale pozwala na testowanie wpisywania zgłoszeń, wyświetlania historii zgłoszeń dla krowy oraz wyświetlania zestawienia wyników z wizyty. Przekazana wersja obejmuje podstawowy zakres funkcjonalności pozwalający na rejestrowanie diagnoz podczas korekcji racic. Jest to pierwsza odsłona programu, który cały czas rozwijamy dzięki uwagom jakie spływają od przyszłych użytkowników.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – luty 2017

Trwają intensywne prace programistyczne, dzięki którym powstała aplikacja w wersji dev (faza rozwojowa). Do tej pory zaimplementowano w niej system zgłoszeń diagnoz i zabiegów. Konsultacje z korektorami i hodowcami umożliwiły opracowanie zakresu informacji obrazujących wyniki korekcji, a także sposobu wyświetlania zgłoszeń historycznych. Opisane zostały także uwarunkowania pozwalające rozróżnić wpisy różnego typu (korekcja rutynowa, korekcja interwencyjna, terapia, notatka) oraz nowe koncepcje do uwzględnienia w przyszłości, takie jak możliwość wyszukania korektorów obsługujących dany teren, spośród firm biorących udział w projekcie (posługujących się aplikacją).

No Image

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2017

Ustalono zakres informacji jakie, za zgodą właściciela zwierząt, będą pobierane z systemu Symlek do bazy “CGen korekcja”. Jest to istotne, gdyż aplikacja ma stanowić element systemu rejestracji danych, przeznaczonych do przeprowadzenia analiz genetycznych. Z tego względu niezwykle ważna jest wiarygodność informacji przesyłanych za pomocą aplikacji do krajowej bazy danych. Dotyczy to nie tylko prawidłowego postawienia diagnozy (rozpoznanie schorzenia zgodnie z “ICAR Atlas Zdrowia Racic”), ale przede wszystkim przypisania jej do właściwego zwierzęcia. Jednoznaczna identyfikacja zwierzęcia jest możliwa dzięki numerowi umieszczonemu na kolczyku. Ułatwieniem zaimplementowanym w aplikacji będzie możliwość wybrania zwierzęcia z listy zwierząt przypisanych do danej obory. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie liczby błędów, jakie mogłyby pojawić się podczas ręcznego wprowadzania numerów zwierząt, ale także skróci czas potrzebny na zarejestrowanie kompletu danych. Możliwość wyszukania zwierzęcia nie tylko wspomoże przypisanie wyniku korekcji do właściwej sztuki, ale także skróci czas potrzebny na obsłużenie aplikacji. Dodatkowym ułatwieniem będzie stosowanie numerów oborowych w przypadku zgłaszania ich w ramach oceny użytkowości. Warto pamiętać, że przypisanie diagnozy do właściwie zidentyfikowanego zwierzęcia to gwarancja dostępu do pełnej historii przeprowadzonych u niego korekcji, wraz z diagnozami i zastosowanym leczeniem. Z kolei połączenie informacji zarejestrowanych za pomocą aplikacji z danymi z systemu Symlek pozwoli na wykonanie kompleksowych analiz przez przypisanie numeru laktacji, fazy laktacji czy wydajności poszczególnych krów. W ten sposób informacja dostarczana hodowcy będzie kompleksowa i w znacznie lepszym stopniu wspomoże zarządzanie stadem.