Nowe wyniki inbredu za 2023 rok

Nowe wyniki inbredu za 2023 rok

Mamy już wyniki analiz spokrewnienia za 2023 rok! Poziom inbredu utrzymuje tendencję wzrostową, a wśród jałówek rodzących się w 2023 wynosił on średnio 6,29%. Hodowcy powinni starać się go minimalizować ze względu na korzyści długofalowe – zdrowsze i bardziej wydajne zwierzęta. Inbred (inaczej chów wsobny) to kojarzenie ze sobą zwierząt spokrewnionych. Ma on pewne zalety jak możliwość wyeliminowania niepożądanych cech, ale też wady: mniejsza żywotność, choroby, gorsza płodność. Najlepsze dla stada jest kojarzenie osobników niespokrewnionych minimum cztery pokolenia wstecz, żeby wskaźnik inbredu pozostawał na niezbyt wysokim poziomie. W dłuższej perspektywie zaowocuje to zarówno dobrostanem zwierząt, jak i zyskami dla hodowcy. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami na naszej stronie: www.cgen.pl/inbred/wyniki

Sprawdzaj spokrewnienie przed kojarzeniem osobników

Sprawdzaj spokrewnienie przed kojarzeniem osobników

Zwierzęta mogą być ze sobą spokrewnione w większym lub mniejszym stopniu. Bliskiego spokrewnienia między przyszłą parą rodzicielską należy unikać, ponieważ wzrost inbredu potomka pogłębia skutki depresji inbredowej. W jej wyniku obniżają się produkcyjność, odporność i płodność, czyli hodowca ponosi straty,…

Dowiedz się więcej…
Pula krów do szacowania oczekiwanego inbredu zaktualizowana

Pula krów do szacowania oczekiwanego inbredu zaktualizowana

Oczekiwany inbred potomstwa pomaga zorientować się na ile dany buhaj jest spokrewniony z populacją samic. Wykonano coroczną aktualizację puli krów, która jest wykorzystywana do obliczeń oczekiwanego inbredu potomstwa. Aktualizacja polega na wyborze reprezentatywnej grupy samic, które spełniają kryteria wiekowe typowego kojarzenia w populacji i zestawienie ich z aktywnymi rozrodczo buhajami. Coroczna aktualizacja tej listy umożliwia dokładniejsze odzwierciedlenie spodziewanego inbredu potomstwa w populacji krów rasy PHF. Pozwala hodowcy na wybór buhaja o innym pochodzeniu aniżeli jego krowy, co ułatwia kojarzenie z ograniczaniem inbredu.

Skorzystaj z kalkulatora rodowodowego

Skorzystaj z kalkulatora rodowodowego

Kalkulator rodowodowy pozwala na sprawdzenie wartości indeksów rodowodowych oraz inbredu dla przyszłego potomstwa potencjalnej pary rodzicielskiej. Stanowi więc bardzo uproszczone narzędzie do doboru przydatne w sytuacjach “awaryjnych”. Został on opracowany dla rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Obliczane za jego pomocą są: rodowodowy IE…

Dowiedz się więcej…
Inbred genomowy dokładniejszy od rodowodowego

Inbred genomowy dokładniejszy od rodowodowego

Genotypy zwierząt wykorzystywane do selekcji genomowej pozwalają także na nowe podejście w analizie inbredu. W ramach współpracy ze Spółdzielnią Eurogenomics analizujemy poziom zinbredowania buhajów rasy holsztyńskiej. Do obliczeń wykorzystywane są genotypy, a analiza opiera się zarówno na klasycznym – rodowodowym inbredzie, jak i na nowym – opartym na informacji genomowej. Inbred genomowy ma szereg zalet, z których najważniejsza jest taka, że analizuje kopie których genów zostały przekazane od rodzica do potomka. Inbred rodowodowy zakłada, że równie prawdopodobne jest, że rodzic przekazał potomkowi kopię genów otrzymaną od matki, jak i od ojca. Dlatego inbred genomowy nazywa się niekiedy „prawdziwym”, a ten który znamy od lat, oparty na analizie rodowodów, szacowanym.

Nowość w rankingu rodowodowym – inbred

Nowość w rankingu rodowodowym – inbred

Podczas wielu wystąpień podkreślaliśmy, że inbred to niewidzialny złodziej w stadzie. Dlatego regularnie raz w tygodniu obliczamy wartości inbredu zwierząt. Nowością od grudniowej oceny wartości hodowlanej 2020 jest publikacja wyników inbredu także w kartach jałówek i buhajków (ranking na bazie indeksu rodowodowego). Rankingi zwierząt są dostępne tutaj. Wystarczy wybrać interesujący nas ranking, następnie kartę zwierzęcia, klikając na jego numer i sprawdzić wynik inbredu w zakładce “inbred”.

Więcej informacji o inbredzie umieściliśmy na stronie: cgen.pl/inbred. Dostępne są tam zakładki: wyniki, dokumentacja oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Wielowymiarowo o selekcji zwierząt

Wielowymiarowo o selekcji zwierząt

Zachęcamy do sięgnięcia po lutowe wydanie czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”, w nim wiele artykułów związanych z dylematami hodowlanymi 2020 roku. Wprowadzenie Indeksu Ekonomicznego jako nowego narzędzia selekcyjnego zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, ale również zrodziło wiele pytań. Po lekturze…

Dowiedz się więcej…
Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!

Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym numerem czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” (2/2019), w którym na stronie 38 ukazał się nasz artykuł opisujący „Jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada?”. Depresja inbredowa jest negatywnym efektem działania inbredu, objawiającym…

Dowiedz się więcej…
W komórce można sprawdzić spodziewany inbred córek buhaja

W komórce można sprawdzić spodziewany inbred córek buhaja

Wzrost inbredu to naturalny skutek prowadzenia selekcji. Straty z tytułu depresji inbredowej ponoszą hodowcy i producenci bydła mlecznego. Dlatego konieczne jest stosowanie dobrych programów do kojarzeń. Teraz dodatkowo CGen publikuje informację jakiego inbredu córek należy się spodziewać po każdym aktywnym buhaju. Można to zrobić w komórce. Wystarczy wejść na stronę z wyszukiwarką buhajów i sprawdzić informację w zakładce 'Inbred’. http://www.cgen.pl/indeksy/ocena/bull/ranking

Interbull i EAAP w Tallinnie

Interbull i EAAP w Tallinnie

Interbull W dniach 26-28 sierpnia br. w Tallinnie odbyła się konferencja Interbull. Tematyka przedstawionych doniesień i dyskusji wskazuje, że wkroczyliśmy w fazę optymalizacji wykorzystania oceny genomowej zwierząt. Optymalizowane są metody oceny wartości hodowlanej oraz obliczania jej dokładności, monitorowane są trendy…

Dowiedz się więcej…