No Image

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2019

Korzystając z zaproszenia Pana Jana Weihsa przedstawiliśmy projekt “CGen korekcja” uczestnikom kursu korekcji racic. Młodzi adepci tej sztuki z zaciekawieniem słuchali o możliwościach wykorzystania aplikacji “CGen korekcja” w codziennej pracy korektora racic. Za szczególnie ważne uznali generowane przez aplikację zestawienia pokorekcyjne oraz przygotowane przez Centrum Genetyczne raporty. Są to narzędzia, które pozwalają lepiej wskazać faktyczne problemy występujące w danym stadzie i znaleźć ich przyczyny. Znacznie ułatwia to współpracę korektora z hodowcą.
Podczas wystąpienia przedstawiliśmy też wyniki projektu za rok 2018. Ponownie potwierdziło się, że skala problemów ze zdrowotnością racic była przez wielu niedoceniana. Zaprezentowane wyniki pokazały, że przed osobami zajmującymi się zdrowiem racic jest mnóstwo pracy, dlatego cieszy nas, że młodzi ludzie chcą świadomie działać na tym polu.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – luty 2019

Zespół “CGen korekcja” był obecny na Targach Ferma 2019 w Łodzi. Tematyka zdrowotności racic była jednym z elementów omawianych podczas sesji “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”. W jej ramach wspólnie z korektorem racic Karolem Jarochem przedstawiliśmy nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Duży nacisk położyliśmy na omówienie możliwości wykorzystania zestawień i raportów generowanych na podstawie informacji zebranych podczas korekcji racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Umiejętne użycie tych narzędzi pozwala poprawić zdrowotność racic. Uczestnicy konferencji poznali skalę problemów z racicami w naszym kraju. Z zaciekawieniem przyjęli zwłaszcza informacje o tym, jakie działania mogą podjąć aby ograniczyć straty z tytułu schorzeń racic w swoich stadach. Pokrótce zaprezentowano też osiągnięcia CGen w zakresie genetycznego doskonalenie odporności na schorzenia racic. Hodowcy oczekują szybkiego wdrożenia rutynowej oceny tej cechy, jednak ze zrozumieniem przyjęli konieczność dalszej rejestracji zdarzeń podczas korekcji racic. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną dostępną tutaj.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Zdrowe racice były tematem miesiąca grudnia czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”. Opisaliśmy jak interpretować informacje zawarte w zestawieniu pokorekcyjnym, generowanym za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Dodatkowo swoimi opiniami na temat pracy z aplikacją podzielili się hodowcy Barbara i Jeremiasz Wdowiakowie, u których o zdrowie racic dba korektor Karol Jaroch, uczestnik projektu “CGen korekcja”. Każda pozytywna opinia o aplikacji cieszy i pokazuje, że hodowcy korzystają z zestawień ułatwiających ocenę zdrowotności racic w ich stadach. Stale wykorzystujemy doświadczenia z innych krajów, dlatego w kolejnym artykule opisaliśmy doskonalenie zdrowotności racic w Kanadzie, o czym informowaliśmy również tutaj. W tym wydaniu czasopisma zwróciliśmy też uwagę na kulejące krowy, które nie mają problemów z racicami. Wiedzą na ten temat podzielił się kolejny uczestnik projektu – lek. wet. Michał Ćmikiewicz. Kulawizna może być wynikiem urazów np. obręczy barkowej, stawu łokciowego czy zapalenia kaletki przednadgarstkowej. Artykuł został uzupełniony zdjęciami, które ułatwiają rozpoznanie problemów w stadzie. Jak co miesiąc, nie zabrakło także i tym razem opisu kolejnej choroby z “ICAR Atlas Zdrowia Racic” – podwójnej podeszwy (DS).

No Image

Projekt „CGen korekcja” – październik 2018

Zostaliśmy zaproszeni przez Jana Weihsa, jednego z założycieli Stowarzyszenia Korektorów i Terapeutów Racic, aby przybliżyć projekt “CGen korekcja” uczestnikom kursu dla korektorów racic. Była to świetna okazja by rozmawiać o tym jakie działania prowadzące do poprawy zdrowotności racic w krajowej populacji HF są aktualnie podejmowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Cieszy nas fakt, iż organizator kursu – sam od lat obecny na polskim rynku korekcji racic – umożliwił zapoznanie się z zasadami pracy z aplikacją “CGen korekcja” osobom wiążącym swoją przyszłość z wykonywaniem korekcji.

No Image

Projekt „CGen korekcja”- październik 2018

Podczas I Forum Genetycznego prezentowaliśmy postępy w dążeniach do opracowania indeksu zdrowotności racic. Okazało się to szczególnie istotne w świetle oczekiwań hodowców w odniesieniu do polskiego indeksu ekonomicznego, tworzonego obecnie przez PFHBiPM. Odpowiedzi hodowców wskazują, iż w wielu stadach kulawizna stanowi podstawowy problem do rozwiązania. Wynik ten potwierdza, że ocena zdrowotności racic, a także jak najszybsze uzyskanie wartości hodowlanych (wh) dla tej cechy jest bardzo ważne, gdyż stanowi warunek pozwalający na uwzględnienie zdrowotności racic w indeksie ekonomicznym. Znajomość potencjału genetycznego zwierząt w połączeniu z wagą ekonomiczną dla tej cechy pozwoli obliczyć zyski jakie hodowca osiągnie dzięki poprawie odporności na schorzenia racic. Wskazanie bezpośredniego przełożenia stanu zdrowia racic na uzyskiwany dochód umożliwi hodowcy łatwą kalkulację zysków wynikających z ograniczenia liczby przypadków kulawizny w stadzie.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – maj 2018

W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polanicy Zdroju zatytułowanej “Profilaktyka chorób przeżuwaczy – jak nie stosować antybiotyków” mówiono o tym jak przez poprawę zdrowotności ograniczać liczbę przypadków wymagających leczenia. Podczas corocznego spotkania organizowanego przez prof. dr. hab. Jana Twardonia duży nacisk został położony na poszukiwanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na współczesne trendy i oczekiwania społeczeństwa związane z rozważnym stosowaniem antybiotyków w sferze produkcji żywności. Uczestnikom konferencji zaprezentowaliśmy możliwość prowadzenia monitoringu zdrowotności racic w oparciu o zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację “CGen korekcja”. Stanowią one dodatkowe źródło informacji dla lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
Do aplikacji “CGen korekcja” odwołał się także podczas swojego wystąpienia dr hab. Krzysztof Słoniewski, który mówił o wyzwaniach związanych z podejmowaniem decyzji. Wskazał on na konieczność bieżącej rejestracji danych jako pierwszego etapu w procesie mającym na celu przełożenie informacji na celne wskazówki.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2018

Od 19-20.04.2018 r. uczestniczyliśmy w Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym pt. „Zdrowe racice i wymiona, a efektywna produkcja”. Podczas wykładu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Brody podkreśliliśmy istotność współpracy hodowcy z korektorem racic i prowadzenia ewidencji chorób racic w stadzie za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Dla uczestników wydarzenia przygotowano również pokaz korekcji racic. Został on przeprowadzony przez firmę AGRO-TEST Marek Galiczak, która przyłączyła się do projektu “CGen korekcja”. W kolejnym dniu dr hab. Marcin Komosa w trakcie wykładu nazwał racicę drugim sercem zwierzęcia w celu podkreślenia jak ważną jest strukturą. Uczestnikom Forum przedstawiono również korzyści płynące z udziału w projekcie “CGen korekcja” i rozdawano plakaty “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Pojawiły się pytania od hodowców dotyczące możliwości przyłączenia się do projektu. Dzień zakończył się wykładem lek. wet. Michała Zdunka (Zdrowe Racice Sp. z o.o.) z firmy uczestniczącej w naszym projekcie. Podczas niego przedstawiono możliwość nieantybiotykowego leczenia Dermatitis digitalis (DD).

No Image

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2018

Uczestnik projektu „CGen korekcja” Michał Goleń wziął udział w spotkaniach z hodowcami podsumowujących rok 2017 na Lubelszczyźnie. Przedstawił zasady współpracy hodowcy z korektorem w ramach projektu „CGen korekcja” oraz aplikację do zbierania informacji o zdrowotności racic, którą wykorzystuje w trakcie wykonywania korekcji na gospodarstwach. Spotkanie z korektorem stanowiło okazję do prowadzenia rozmów na temat działań profilaktycznych w kierunku ograniczenia występowania chorób racic oraz samej techniki wykonywania korekcji.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2018

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z hodowcami pt. „Nowe aspekty w produkcji mleka”, które odbyło się w Koźminie Wielkopolskim. Podczas prezentacji podkreśliliśmy, że dążenie do poprawy zdrowotności racic w stadzie przybliży hodowców do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego produkcji mleka. Przekazana została najnowsza wiedza dotycząca infekcyjnych schorzeń racic, a także czynników wpływających na rozwój wrzodów podeszwy. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się plakaty prezentujące schorzenia racic opisane w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Wielu hodowców prosiło także o wskazanie działających w okolicy korektorów korzystających z aplikacji „CGen korekcja”.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2017

W dniach 25-26 listopada byliśmy obecni na Podlaskim Forum Bydła 2017 w Piątnicy. Była to okazja do wielu cennych rozmów dotyczących projektu “CGen korekcja”, zwłaszcza że w wydarzeniu uczestniczył także Paweł Żelechowski – jeden z korektorów biorących czynny udział w projekcie.