No Image

Projekt „CGen korekcja” – październik 2019

W dniach 18-19.10.2019 r. odbyło się doroczne szkolenie dla korektorów racic. Relacja ze szkolenia jest dostępna tutaj.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2018

Odbyło się szkolenie dla kolejnych korektorów racic zainteresowanych korzystaniem z aplikacji “CGen korekcja”. Uczestnicy wysłuchali wykładów profesora Johanna Koflera, który omówił przyczyny rozwoju schorzeń przedstawionych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Szkoleniowiec zaprezentował właściwe postępowanie terapeutyczne, które powinno być stosowane w przypadku stwierdzenia poszczególnych schorzeń. Podkreślał także odmienne cele, jakie korektorzy powinni realizować w zależności od stanu zdrowotnego racicy. Korekcja profilaktyczna ma przywrócić równomierny rozkład obciążenia pomiędzy oba palce racicy. Z kolei w przypadku wystąpienia schorzenia zadaniem korektora jest odciążenie zmienionego chorobowo palca. Na te elementy profesor Kofler zwracał szczególną uwagę podczas oceniania korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć praktycznych. Zostały one przeprowadzone w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, które dysponuje zapleczem umożliwiającym wykorzystanie nóg pozyskanych z ubojni. Dzięki temu możliwe było omawianie poszczególnych przypadków, a także podjętych przez korektorów decyzji dotyczących sposobu postępowania. Dyskusje dotyczyły zwłaszcza skutecznych metod leczenia, w tym klejenia bloków. Podczas tegorocznej edycji szkolenia wstępnego pozytywnie ocenionych zostało 20 uczestników, a poziom był wyjątkowo wysoki, co profesor Kofler podkreślał podsumowując swoja wizytę w Poznaniu. Szczególne gratulacje należą się najwyżej ocenionym korektorom czyli Dariuszowi Bałdydze, Piotrowi Jaźwińskiemu, Danielowi Tyborowskiemu i Grzegorzowi Wyrembakowi.
Poza doskonaleniem umiejętności z zakresu zdrowotności racic korektorzy mieli możliwość zapoznania się z obsługą aplikacji “CGen korekcja”. Przygotowane ćwiczenia pozwoliły na przetrenowanie szerokiego zakresu funkcjonalności aplikacji, które od tej chwili korektorzy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy. Szczegółowo omówione zostały zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację po zakończeniu wizyty korektora. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli dostarczyć hodowcy pełniejszą informację dotyczącą zdrowotności stada.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć tutaj.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2018

Zbliża się termin trzeciego szkolenia dla korektorów chcących się przyłączyć do projektu “CGen korekcja”. Docieramy do kolejnych firm z informacją o możliwości rejestrowania wyników za pomocą aplikacji. Zależy nam na zaangażowaniu w projekt jak największej liczby korektorów, by umożliwić każdemu hodowcy stałe monitorowanie zdrowotności racic w stadzie. Dzięki automatycznie generowanym przez aplikację zestawieniom, tworzonym na podstawie informacji wprowadzonych podczas wizyty przez korektora, możliwe jest lepsze zarządzanie problemami chorób racic w stadzie. Z kolei stały dostęp do historii choroby ułatwia dobranie skutecznych działań terapeutycznych, a także podejmowanie decyzji dotyczących kontynuacji leczenia lub wybrakowania zwierzęcia. Jednocześnie objęcie rejestracją maksymalnie dużej liczby krów pozwoli na przeprowadzanie analiz genetycznych i uzyskanie wyników o wysokiej dokładności. Dzięki temu hodowcy szybciej będą mogli korzystać z indeksu zdrowotności racic, który zostanie w przyszłości włączony do indeksu ekonomicznego.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2017

Odbyło się kolejne szkolenie dla profesjonalnych korektorów racic biorących udział w projekcie i korzystających z aplikacji “CGen korekcja” w swojej codziennej pracy. Istotnym elementem szkolenia była ocena umiejętności uczestników, którą przeprowadził Piet Kloosterman – uznany specjalista z zakresu pięciostopniowej metody holenderskiej korekcji racic. Podczas części praktycznej korektorzy mieli możliwość omówienia poszczególnych przypadków ze szkoleniowcem, a dzięki temu ugruntowania swojej wiedzy o prawidłowych cięciach funkcjonalnych czy technikach odciążania palca. Piet Kloosterman docenił otwartość korektorów na uwagi i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności. Jednocześnie wypowiadał się pozytywnie o jakości pracy wykonywanej przez uczestników projektu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla hodowców, gdyż świadczy o wysokim poziomie usług świadczonych przez te osoby. Poza walidacją, która odbywała się w gospodarstwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ROL-SAD” Sp. z o.o. prowadzone były wykłady pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu chorób racic. Podczas szkolenia swoja wiedzą podzielił się duński lekarz weterynarii Kurt Bach. Koncentrował się on na charakterystyce schorzeń, począwszy od przyczyn występowania, przez ich rozwój, działania interwencyjne jakie powinien podejmować korektor po zasady profilaktyki jakie może wdrożyć hodowca. Poruszone zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i przedstawione wyniki najnowszych badań nad czynnikami ryzyka rozwoju takich schorzeń jak wrzód podeszwy (SU) czy dermatitis digitalis (DD). W kolejnej części uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem projektu “CGen korekcja” i nowymi funkcjami zaimplementowanymi w aplikacji. Spotkanie umożliwiło także podjęcie dyskusji o najczęściej spotykanych w polskich warunkach schorzeniach racic oraz metodach stosowanych przez korektorów w praktyce. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Genetyczne PFHBiPM i zatwierdzone przez Pieta Kloostermana.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Odbyło się szkolenie dla drugiej grupy firm, wykonujących usługowo korekcję racic. Uczestnicy skorzystali z możliwości prowadzenia dyskusji z prof. Johannem Koflerem podczas wykładów dotyczących anatomii, etiologii schorzeń racic oraz cięć terapeutycznych. Szkoleniowiec przedstawił również korektorom “ICAR Atlas Zdrowia Racic”, którego znajomość jest kluczowa w zbieraniu danych o zdrowotności racic. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem uczyli się korzystania z aplikacji “CGen korekcja”, natomiast część praktyczną szkolenia przeprowadzono na nogach pozyskanych z ubojni. Podpisano kolejne umowy o udziale w projekcie, dzięki którym korektorzy uzyskali bezpłatny dostęp do aplikacji.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Odbyło się szkolenie dla pierwszej grupy osób zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. Informacja o warsztatach dotarła do szerokiego grona odbiorców, stąd liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła ilość dostępnych miejsc. W związku z tym do Poznania zaproszono w pierwszej kolejności osoby zajmujące się zawodowo korekcją racic. Uczestnictwo w projekcie ma w przyszłości stanowić wyznacznik jakości, stąd już na pierwszym szkoleniu zostały poruszone tematy związane z anatomią racic i etiologią schorzeń. Wykłady poprowadził światowej klasy specjalista, autorytet z zakresu rozpoznawania schorzeń i współtwórca “ICAR Atlas Zdrowia Racic” profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu).

Podczas części praktycznej przeprowadzonej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej szkoleniowiec zaprezentował cięcia lecznicze i zalecane metody terapii. Z kolei duże zaangażowanie ze strony uczestników pozwoliło na zorganizowanie warsztatów, które odbyły się w oborze należącej do PPHU Niwapol Sp. z o.o. Podczas tej części profesor Kofler prowadził weryfikację prawidłowego rozpoznawania schorzeń oraz ocenę umiejętności uczestników, wskazując osoby wyróżniające się profesjonalizmem podczas korekcji wykonywanej w ramach warsztatów.

Z opinią, którą profesor Kofler podzielił się z nami po przeprowadzeniu szkolenia, można zapoznać się poniżej:
Opinia o szkoleniu – prof. J. Kofler

Natomiast wywiad, w którym odpowiada na pytania związane ze zdrowotnością racic można przeczytać tutaj:
Wywiad – prof. J. Kofler

W czasie szkolenia odbyła się także oficjalna prezentacja pierwszej wersji aplikacji “CGen korekcja” przeznaczonej do rejestracji wyników korekcji. Podpisano umowy, na podstawie których korektorzy uzyskali bezpłatnie dostęp do aplikacji.

Z wypowiedziami korektorów, którzy przyłączyli się do projektu można zapoznać się poniżej:
Wywiady z uczestnikami projektu „CGen korekcja”

No Image

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ogłoszono szczegóły dotyczące bezpłatnego szkolenia organizowanego z myślą o osobach wykonujących korekcję racic oraz udostępniono formularz zgłoszeniowy. Najważniejsze z punktu widzenia rejestracji schorzeń jest stosowanie spójnego nazewnictwa. Ze względu na zaimplementowanie w aplikacji “CGen korekcja” kodów zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” kluczowe jest zapoznanie przyszłych użytkowników aplikacji z tym standardem.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ustalono zasady udziału w projekcie „CGen korekcja” i udostępniania aplikacji. Zawarto je w umowach, jakie będą podpisywane z osobami mającymi rejestrować informacje o zdrowotności racic wykonującymi działalność usługową na rzecz hodowców.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2016

W ramach realizacji projektu „CGen korekcja” przewidujemy przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób zaangażowanych w rejestrowanie danych o zdrowiu racic za pomocą opracowywanej przez nas aplikacji. Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji korektorów w zakresie rozpoznawania schorzeń racic i stosowania odpowiednio dobranych zabiegów oraz środków leczniczych. Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszego szkolenia, które odbędzie się wiosną przyszłego roku. Udało się nam nawiązać kontakt z profesorem Johannem Koflerem (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu), który jest współtwórcą oryginalnej wersji „ICAR Atlas Zdrowia Racic” i międzynarodowym autorytetem z zakresu klasyfikacji schorzeń. Ten wybitnej klasy specjalista z zakresu ortopedii bydła podejmie się przeprowadzenia cyklu wykładów i warsztatów dla uczestników projektu „CGen korekcja”. Udział w organizowanych przez nas szkoleniach będzie szansą na doskonalenie posiadanych umiejętności, a także okazją do wymiany doświadczeń między profesjonalnymi korektorami racic. Wkrótce przekażemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia oraz warunków uczestnictwa.