Wyniki

W 2019 roku zarejestrowano informacje o wynikach korekcji w 296 stadach.
Stada objęte rejestracją były zlokalizowane na terenie całego kraju. Najwięcej krów, dla których zarejestrowano wyniki korekcji znajdowało się w województwie podlaskim.

U 47% spośród krów, dla których rejestrowano wyniki korekcji w ramach projektu „CGen korekcja” stwierdzono wystąpienie co najmniej jednego przypadku chorobowego w 2019 roku. Poziom ten utrzymuje się od 2018 roku.

Potwierdziło się że najczęściej występującym schorzeniem jest Dermatitis digitalis (DD), a drugim
w kolejności występowania są wrzody (U) będące schorzeniem nieinfekcyjnym, a więc o przyczynach innych
niż zakażenie bakteryjne.

Częstotliwość występowania poszczególnych schorzeń w populacji objętej rejestracją.