Wyniki

W 2022 roku zarejestrowano informacje o wynikach korekcji w 319 stadach. Stada objęte rejestracją były zlokalizowane na terenie całego kraju.

U 44% spośród krów, dla których rejestrowano wyniki korekcji w ramach projektu „CGen korekcja” stwierdzono wystąpienie co najmniej jednego przypadku chorobowego w 2022 roku.

Potwierdziło się, że najczęściej występującym schorzeniem jest Dermatitis digitalis (DD), a drugim w kolejności występowania są wrzody (U) będące schorzeniem nieinfekcyjnym, a więc o przyczynach innych niż zakażenie bakteryjne.