Dokumenty

Poniżej w załącznikach znajdują się:

Pakiet dokumentów dla hodowcy przyłączającego się do projektu „CGen korekcja” tj. umowa wraz z załącznikami, upoważnieniem oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych – umowa zawierana jest pomiędzy hodowcą a Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zawarcie umowy przez hodowcę, będącego pod oceną wartości użytkowej, umożliwia przekazanie z systemu teleinformatycznego PFHBiPM danych o wskazanych przez hodowcę oborach do aplikacji “CGen korekcja”.

Upoważnienie – dla hodowców, którzy mają podpisaną umowę. Zawierane jest pomiędzy hodowcą a firmą wykonującą korekcję racic, która uczestniczy w projekcie “CGen korekcja”. Lista takich firm znajduje się tutaj.
Podpisanie upoważnienia oznacza zgodę na udostępnienie w aplikacji „CGen korekcja” informacji o stadzie konkretnej firmie wykonującej korekcję racic. Odpowiedzialność za wszelkie zabiegi korekcji racic prowadzone w gospodarstwie hodowcy, ponosi wykonujący je korektor.

Warto wiedzieć:
1. Umowę może podpisać tylko i wyłącznie hodowca pozostający pod oceną wartości użytkowej bydła w PFHBiPM.
2. Podpisane dokumenty należy odesłać listem poleconym na adres Centrum Genetycznego – na adres ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań.
3. Podpisane dokumenty są odsyłane przez hodowcę lub dzięki uprzejmości korektora obsługującego stado.
4. Nieprzekraczający termin odesłania podpisanych dokumentów to 10 dzień kolejnego miesiąca.
5. Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres: w celu przyspieszenia procedury dołączenia do projektu “CGen korekcja”. Tytuł maila ze zeskanowanymi dokumentami powinien zawierać słowo „umowa” oraz nazwę gospodarstwa. Skorzystanie z tej możliwości nie zwalnia z konieczności wysłania oryginałów dokumentów listem poleconym.
6. Podpisana przez przedstawiciela Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka umowa zostanie odesłana na podany w niej adres, chyba, że zostanie wskazany inny adres do przesyłania korespondencji.
7. Hodowca może w każdej chwili zdecydować o odwołaniu upoważnienia przez zmianę prawa dostępu firmie wykonującej korekcję w ramach aplikacji lub kierując pismo na adres Centrum Genetycznego (ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań).
8. W przypadku rezygnacji z usługi oceny wartości użytkowej bydła w PFHBiPM, zawarta umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Pakiet dokumentów dla hodowcy dotyczący udostępnienia aplikacji „CGen korekcja”
2. Upoważnienie – projekt „CGen korekcja”