Dokumenty

Poniżej w załącznikach znajdują się:
Umowa – zawierana jest pomiędzy hodowcą a Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Zawarcie umowy przez hodowcę umożliwia przekazanie z systemu Symlek danych o wskazanych przez hodowcę oborach do aplikacji “CGen korekcja”.

Upoważnienie – zawierane jest pomiędzy hodowcą a firmą wykonującą korekcję racic, która uczestniczy w projekcie “CGen korekcja”. Lista takich firm znajduje się tutaj.
Podpisanie upoważnienia oznacza zgodę na udostępnienie informacji o stadzie konkretnej firmie wykonującej korekcję racic.

Warto wiedzieć:
1. Podpisaną umowę i upoważnienie należy odesłać listem poleconym na adres Centrum Genetycznego – na adres ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań.
2. Podpisana umowa i upoważnienie są odsyłane przez hodowcę lub dzięki uprzejmości korektora obsługującego stado.
3. Nieprzekraczający termin odesłania podpisanych dokumentów to 10 dzień kolejnego miesiąca.
4. Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres: korekcja@cgen.pl w celu przyspieszenia procedury dołączenia do projektu “CGen korekcja”. Tytuł maila ze zeskanowanymi dokumentami powinien zawierać słowo „umowa” oraz nazwę gospodarstwa. Skorzystanie z tej możliwości nie zwalnia z konieczności wysłania oryginałów dokumentów listem poleconym.
5. Podpisana przez przedstawiciela Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka umowa zostanie odesłana na podany w niej adres, chyba, że zostanie wskazany inny adres do przesyłania korespondencji.
6. Hodowca może w każdej chwili zdecydować o odwołaniu upoważnienia przez zmianę prawa dostępu firmie wykonującej korekcję w ramach aplikacji lub kierując pismo na adres Centrum Genetycznego (ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań).

ZAŁĄCZNIKI:
1. Umowa dla hodowcy dotycząca uczestnictwa w projekcie „CGen korekcja”
2. Upoważnienie – projekt „CGen korekcja”