Korekcja racic

Projekt „CGen korekcja”

Korekcja racic źródłem informacji dla hodowcy

Korekcja racic stanowi istotny element działań prowadzących do poprawy zdrowotności racic. Dobrze wyszkoleni i doświadczeni specjaliści za pomocą prawidłowo przeprowadzonych cięć są w stanie przywrócić racicom prawidłowy kształt oraz podjąć odpowiednie działania interwencyjne w przypadku wystąpienia schorzeń. Dobranie odpowiedniej metody postępowania, w tym podjęcie decyzji o zastosowaniu leczenia, założeniu opatrunku czy podklejeniu racicy jest możliwe w przypadku prawidłowego zdiagnozowania choroby. Kwestia ta jest istotna zarówno ze względu na skuteczność działań interwencyjnych jak i możliwość efektywnego wykorzystania danych w zarządzaniu stadem i w pracy hodowlanej. Stało się to motywacją do opracowania ilustrowanego przewodnika “ICAR Atlas Zdrowia Racic”, w którym międzynarodowy zespół specjalistów zawarł wskazówki przydatne podczas identyfikacji poszczególnych jednostek chorobowych.

Przeprowadzenie korekcji racic u danego zwierzęcia należy odnotować, a dokumentacja powinna zawierać także informacje o zdiagnozowanej chorobie, zastosowanych środkach leczniczych oraz zalecanych działaniach pokorekcyjnych. Utworzony raport stanowi jednocześnie podstawę rozliczenia wykonanej korekcji jak i źródło danych niezbędnych do prowadzenia stałego monitoringu statusu zdrowotnego stada czy kontroli rezultatów podjętych działań terapeutycznych. Informatyzacja procesu rejestrowania wyników korekcji racic ułatwia przesyłanie i przetwarzanie danych skracając czas potrzebny do wygenerowania raportu zawierającego informacje potrzebne w zarządzaniu stadem. Dzięki temu korekcja racic odgrywa istotną rolę nie tylko w procesie dbania o prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu i ograniczenie występowania schorzeń, ale także w dążeniu do maksymalizowania efektywności produkcji mleka.

Ze względu na rolę jaką w procesie doskonalenia genetycznego nowych cech odgrywają hodowcy, korektorzy i lekarze weterynarii zachęcamy do zaangażowania się w proces rejestracji wyników korekcji za pomocą aplikacji „CGen korekcja” i jednocześnie skorzystania z możliwości jakie daje ona w zwiększaniu efektywności zarządzania stadem.
Dołącz do grupy pierwszych użytkowników aplikacji – zostaw kontakt do siebietutaj.

Schematy przeprowadzania korekcji racic:

1. Korekcja sezonowa

 • Profilaktyka
 • Przeprowadzana w określonym czasie, przykładowo 2-3 razy do roku
 • Obejmuje wszystkie zwierzęta w stadzie
  + Nie wymaga dodatkowej pracy związanej z selekcją zwierząt.
  + Leczeniu podlega równolegle grupa zwierząt co pomaga ograniczyć rozprzestrzenienie się infekcji w stadzie.
  – Termin korekcji nie jest dostosowany do fazy laktacji więc nie można go łączyć z zasuszeniem czy wprowadzaniem jałówek do stada.
  – Nie stanowi rozwiązania w przypadku zwierząt wymagających działań interwencyjnych w czasie pomiędzy korekcjami.

2. Korekcja grupowa

 • Profilaktyka i interwencja
 • Obejmuje krowy w konkretnej fazie laktacji, przykładowo: tuż przed zasuszeniem, w 2-3 miesiącu po wycieleniu i około 200 dnia laktacji. Dodatkowo uwzględniane są krowy wymagające interwencji oraz jałówki cielne między 8 a 4 tygodniem przed wycieleniem.
  + Liczba zwierząt jednocześnie poddawanych korekcji jest mniejsza niż w przypadku korekcji sezonowej.
  + Termin korekcji jest dopasowany do zalecanego czasu jej przeprowadzania.
  – Wymaga dodatkowej pracy związanej z selekcją zwierząt.
  – Wymaga organizowania korekcji racic częściej niż w przypadku korekcji sezonowej.
  – Nie pozwala na równoczesne leczenie wszystkich przypadków chorobowych występujących w stadzie.

3. Korekcja interwencyjna

 • Interwencja
 • Obejmuje krowy, u których dostrzeżono problem z racicami.
  + Przeprowadzana na bieżąco w odniesieniu do potrzeb.
  – Przeprowadzana dopiero po uwidocznieniu problemu.
  – Wymaga przeprowadzania regularnych przeglądów stada z wykorzystaniem punktowej oceny lokomocji oraz obserwowania wszelkich sygnałów wysyłanych przez krowy.
  – Hodowca ponosi całość ukrytych kosztów związanych z obniżeniem produkcyjności i pogorszeniem płodności zwierząt, u których rozwija się choroba racic, ale nie pojawiły się jeszcze widoczne objawy.