Projekt „CGen korekcja” – listopad 2020

Rejestracja informacji o zdrowotności racic za pomocą aplikacji „CGen korekcja” prowadzona jest każdego dnia. Na koniec listopada 2020 r. zgromadziliśmy współpracując z korektorami racic niemal 218 tysięcy zgłoszeń!

Projekt „CGen korekcja” – luty 2020

Początek roku to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań. Z radością informujemy, że dzięki współpracy hodowców z korektorami racic w ramach projektu “CGen korekcja” zgromadziliśmy już 150 tysięcy zgłoszeń! Generowane na ich podstawie podsumowania oraz raporty ułatwiają hodowcom prowadzenie monitoringu stanu zdrowia racic w stadach. Jednocześnie wzrost liczby rejestracji pozwala na precyzyjniejsze opracowanie oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic dla krów rasy PHF. Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym w osiągnięcie tego wyniku za ich wkład i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zapraszamy hodowców do przyłączenia się do projektu “CGen korekcja” za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.cgen.pl/korekcja/dolacz

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2020

Opublikowano II wydanie i nowe rozszerzenia do „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Znalazły się w nich zdjęcia schorzeń racic wykonane przez osoby z wielu krajów, w tym wykonane przez Karola Jarocha, użytkownika aplikacji „CGen korekcja”. Więcej przydatnych informacji tutaj.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – październik 2019

W dniach 18-19.10.2019 r. odbyło się doroczne szkolenie dla korektorów racic. Relacja ze szkolenia jest dostępna tutaj.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2019

W ostatnich miesiącach zespół projektu “CGen korekcja” koncentruje się coraz bardziej na ocenie wartości hodowlanej (OWH). Jednym z działań podejmowanych na tym polu jest udział w pracach prowadzonych w ramach spółdzielni EuroGenomics. Mają one doprowadzić do możliwie dużego ujednolicenia sposobów zbierania wyników korekcji racic i metodyki prowadzenia oceny wartości hodowlanej w wiodących europejskich krajach. Zadaniem powołanej przez EuroGenomics grupy roboczej jest opracowanie tzw. Golden Standard (“złotego standardu”) dla poszczególnych cech objętych oceną wartości hodowlanej, w tym dla zdrowotności racic. Naszym celem jest zastosowanie uzgodnionych wytycznych podczas OWH odporności na DD i spełnianie najwyższych standardów obowiązujących w Europie.

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2019

Korzystając z zaproszenia Pana Jana Weihsa przedstawiliśmy projekt “CGen korekcja” uczestnikom kursu korekcji racic. Młodzi adepci tej sztuki z zaciekawieniem słuchali o możliwościach wykorzystania aplikacji “CGen korekcja” w codziennej pracy korektora racic. Za szczególnie ważne uznali generowane przez aplikację zestawienia pokorekcyjne oraz przygotowane przez Centrum Genetyczne raporty. Są to narzędzia, które pozwalają lepiej wskazać faktyczne problemy występujące w danym stadzie i znaleźć ich przyczyny. Znacznie ułatwia to współpracę korektora z hodowcą.
Podczas wystąpienia przedstawiliśmy też wyniki projektu za rok 2018. Ponownie potwierdziło się, że skala problemów ze zdrowotnością racic była przez wielu niedoceniana. Zaprezentowane wyniki pokazały, że przed osobami zajmującymi się zdrowiem racic jest mnóstwo pracy, dlatego cieszy nas, że młodzi ludzie chcą świadomie działać na tym polu.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2019

Wzięliśmy udział w konferencji “Kulawizny u przeżuwaczy”, w ramach której prezentowaliśmy wyniki osiągnięte w pierwszym roku realizacji projektu “CGen korekcja”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spośród których wielu przybyło z Niemiec oraz USA. Wskazywali oni na szereg korzyści jakie polscy hodowcy będą mogli czerpać z analizy zgromadzonych danych. Zarówno lekarze weterynarii jak i korektorzy racic zwracali uwagę na dużą wartość rejestrowanych informacji sugerując przeanalizowanie występowania schorzeń w powiązaniu z systemami utrzymania, w tym podłogami. W rozmowach dotyczących zwiększenia dokładności oceny wartości hodowlanej odpornosci na DD wskazywano na wyniki uzyskiwanie w Niemczech dzięki szczegółowemu rejestrowaniu wszystkich stadiów DD oznakowanych za pomocą skrótów M (od choroby Mortellaro).

Uczestnictwo w konferencji było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą dotycząca schorzeń racic. Pozwoliło na nawiązanie kontaktów z osobami od lat aktywnie działającymi w tej tematyce. Dzieliły się one chętnie wnioskami ze swoich badań, poruszając wiele kwestii wpływających na poprawę zdrowotności racic. Dzięki ich otwartości będziemy mogli w niedalekiej przyszłości przedstawić je szerzej polskim hodowcom.

Projekt „CGen korekcja” – luty 2019

Zespół “CGen korekcja” był obecny na Targach Ferma 2019 w Łodzi. Tematyka zdrowotności racic była jednym z elementów omawianych podczas sesji “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”. W jej ramach wspólnie z korektorem racic Karolem Jarochem przedstawiliśmy nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Duży nacisk położyliśmy na omówienie możliwości wykorzystania zestawień i raportów generowanych na podstawie informacji zebranych podczas korekcji racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Umiejętne użycie tych narzędzi pozwala poprawić zdrowotność racic. Uczestnicy konferencji poznali skalę problemów z racicami w naszym kraju. Z zaciekawieniem przyjęli zwłaszcza informacje o tym, jakie działania mogą podjąć aby ograniczyć straty z tytułu schorzeń racic w swoich stadach. Pokrótce zaprezentowano też osiągnięcia CGen w zakresie genetycznego doskonalenie odporności na schorzenia racic. Hodowcy oczekują szybkiego wdrożenia rutynowej oceny tej cechy, jednak ze zrozumieniem przyjęli konieczność dalszej rejestracji zdarzeń podczas korekcji racic. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną dostępną tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2019

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadziliśmy wstępne analizy genetyczne dla cech zdrowotności racic. Prace rozpoczęliśmy od najczęściej występującego schorzenia, czyli dermatitis digitalis (DD). W toku analiz stwierdzono, że na zachorowalność wpływa stado, faza laktacji, sezon i miesiąc wycielenia. Na podstawie danych zebranych w okresie od 1 października 2017 do 30 września 2018 opracowano model do oceny wartości hodowlanej dla odporności zwierząt na to schorzenie, który pozwala na wyeliminowanie wpływu powyższych czynników. Uzyskane z jego wykorzystaniem wyniki są bardzo obiecujące. Potwierdziliśmy, że występowanie DD w polskiej populacji bydła rasy HF ma również podłoże genetyczne, a odziedziczalność odporności na to schorzenie wynosi 0,11. Jest to wartość porównywalna, a wielu przypadkach wyższa niż uzyskiwana w innych krajach prowadzących podobne projekty i pozwala na prowadzenie selekcji w pożądanym kierunku.
Należy pamiętać, że prowadzenie rejestracji danych i wykonywanie analiz pozwolą w przyszłości na wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla zdrowotności racic. Mamy podstawy, żeby twierdzić, że ten proces się powiedzie. Prowadzenie selekcji w kierunku odporności na DD, jest możliwe, jednak wskazane jest dalsze gromadzenie danych, które pozwoli zwiększyć dokładność tej oceny. Im więcej korekcji racic zostanie zarejestrowane, tym szybciej się to stanie. Ponadto chcąc zbudować polski indeks zdrowotności racic musimy przeanalizować inne cechy i określić odpowiadające im wagi. Hodowcy przyłączając się do projektu „CGen korekcja” nie tylko otrzymują informacje potrzebne do zarządzania stadem, ale też przyspieszają moment, w którym będą mogli doskonalić zdrowotność racic poprzez dobór buhajów, czy selekcję jałówek.

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Aktywni użytkownicy aplikacji “CGen korekcja” wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez dr med. wet. Andreę Fiedler (Niemcy). Głównym zagadnieniem poruszanym podczas części wykładowej była choroba Dermatitis digitalis (DD). Poznaliśmy 5-stopniowy plan jej kontrolowania oraz uczyliśmy się rozpoznawać poszczególne stadia tej choroby (M0, M1, M2, M3, M4, M4.1). Jest to szczególnie ważne, by po zaimplementowaniu ich w aplikacji w 2019 roku, rejestracja danych przebiegała prawidłowo. Podczas spotkania dyskutowaliśmy także o właściwym wykonywaniu kąpieli racic. Ich sukces zależy nie tylko od użytego środka we właściwej koncentracji, ale też od długości wanny czy wyboru właściwego usytuowania w oborze. Ponadto Andrea Fiedler przedstawiła wyniki badań porównujące skuteczność stosowania różnych rodzajów bloków w przypadku odciążania chorego palca. Oprócz prowadzenia wykładów, oceniła również umiejętności wykonywania korekcji i odciążania racic podczas korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia dzięki uprzejmości Agro-Polen Sp. z o.o. w Chociwelu. Nie zabrakło również czasu na przedstawienie stopnia realizacji projektu “CGen korekcja”. Każda z firm przeprowadzających korekcję otrzymała podsumowanie zarejestrowanych przez siebie danych w aplikacji. Mając na uwadze tematy proponowane do omówienia podczas szkolenia, lek. wet. Michał Ćmikiewicz podjął się przybliżenia kulawizn u krów niezwiązanych z racicami.
Dziękujemy firmie Zdrowe Racice Sp. z o.o. za pomoc w organizacji szkolenia oraz firmie Kopytko – korekcja racic Grzegorz Wyrembak za udostępnienie poskromu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Zdrowe racice były tematem miesiąca grudnia czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”. Opisaliśmy jak interpretować informacje zawarte w zestawieniu pokorekcyjnym, generowanym za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Dodatkowo swoimi opiniami na temat pracy z aplikacją podzielili się hodowcy Barbara i Jeremiasz Wdowiakowie, u których o zdrowie racic dba korektor Karol Jaroch, uczestnik projektu “CGen korekcja”. Każda pozytywna opinia o aplikacji cieszy i pokazuje, że hodowcy korzystają z zestawień ułatwiających ocenę zdrowotności racic w ich stadach. Stale wykorzystujemy doświadczenia z innych krajów, dlatego w kolejnym artykule opisaliśmy doskonalenie zdrowotności racic w Kanadzie, o czym informowaliśmy również tutaj. W tym wydaniu czasopisma zwróciliśmy też uwagę na kulejące krowy, które nie mają problemów z racicami. Wiedzą na ten temat podzielił się kolejny uczestnik projektu – lek. wet. Michał Ćmikiewicz. Kulawizna może być wynikiem urazów np. obręczy barkowej, stawu łokciowego czy zapalenia kaletki przednadgarstkowej. Artykuł został uzupełniony zdjęciami, które ułatwiają rozpoznanie problemów w stadzie. Jak co miesiąc, nie zabrakło także i tym razem opisu kolejnej choroby z “ICAR Atlas Zdrowia Racic” – podwójnej podeszwy (DS).

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2018

Odbyło się szkolenie dla kolejnych korektorów racic zainteresowanych korzystaniem z aplikacji “CGen korekcja”. Uczestnicy wysłuchali wykładów profesora Johanna Koflera, który omówił przyczyny rozwoju schorzeń przedstawionych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Szkoleniowiec zaprezentował właściwe postępowanie terapeutyczne, które powinno być stosowane w przypadku stwierdzenia poszczególnych schorzeń. Podkreślał także odmienne cele, jakie korektorzy powinni realizować w zależności od stanu zdrowotnego racicy. Korekcja profilaktyczna ma przywrócić równomierny rozkład obciążenia pomiędzy oba palce racicy. Z kolei w przypadku wystąpienia schorzenia zadaniem korektora jest odciążenie zmienionego chorobowo palca. Na te elementy profesor Kofler zwracał szczególną uwagę podczas oceniania korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć praktycznych. Zostały one przeprowadzone w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, które dysponuje zapleczem umożliwiającym wykorzystanie nóg pozyskanych z ubojni. Dzięki temu możliwe było omawianie poszczególnych przypadków, a także podjętych przez korektorów decyzji dotyczących sposobu postępowania. Dyskusje dotyczyły zwłaszcza skutecznych metod leczenia, w tym klejenia bloków. Podczas tegorocznej edycji szkolenia wstępnego pozytywnie ocenionych zostało 20 uczestników, a poziom był wyjątkowo wysoki, co profesor Kofler podkreślał podsumowując swoja wizytę w Poznaniu. Szczególne gratulacje należą się najwyżej ocenionym korektorom czyli Dariuszowi Bałdydze, Piotrowi Jaźwińskiemu, Danielowi Tyborowskiemu i Grzegorzowi Wyrembakowi.
Poza doskonaleniem umiejętności z zakresu zdrowotności racic korektorzy mieli możliwość zapoznania się z obsługą aplikacji “CGen korekcja”. Przygotowane ćwiczenia pozwoliły na przetrenowanie szerokiego zakresu funkcjonalności aplikacji, które od tej chwili korektorzy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy. Szczegółowo omówione zostały zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację po zakończeniu wizyty korektora. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli dostarczyć hodowcy pełniejszą informację dotyczącą zdrowotności stada.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2018

Zostaliśmy zaproszeni przez Jana Weihsa, jednego z założycieli Stowarzyszenia Korektorów i Terapeutów Racic, aby przybliżyć projekt “CGen korekcja” uczestnikom kursu dla korektorów racic. Była to świetna okazja by rozmawiać o tym jakie działania prowadzące do poprawy zdrowotności racic w krajowej populacji HF są aktualnie podejmowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Cieszy nas fakt, iż organizator kursu – sam od lat obecny na polskim rynku korekcji racic – umożliwił zapoznanie się z zasadami pracy z aplikacją “CGen korekcja” osobom wiążącym swoją przyszłość z wykonywaniem korekcji.

swiat

Projekt „CGen Korekcja” – październik 2018

Gościliśmy dr. Janusza Jamrozika, który w ramach Canadian Dairy Network nadzoruje realizację projektów związanych z rozwojem oceny wartości hodowlanej. Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia wyzwań jakie stoją przed nami w związku z kontrolą jakości danych pod kątem analiz genetycznych, które przeprowadzimy w 2019 roku. W Kanadzie od grudnia 2017 r. prowadzona jest ocena wartości hodowlanej dla Dermatitis digitalis (DD), dzięki czemu hodowcy mogą wybierać buhaje o wyższej odporności na to schorzenie. Obecnie opracowywany jest indeks zdrowotności racic obejmujący 8 schorzeń racic, w tym 3 infekcyjne (Dermatitis digitalis (DD), Dermatitis interdigitalis (ID), erozja rogu opuszek (HHE)) oraz 5 nieinfekcyjnych (wrzód podeszwy (SU), wrzód palca (TU), choroba linii białej (WL), krwiak podeszwy (SH), przerost skóry szpary międzypalcowej (IH)). O tym, które ze schorzeń zostały uwzględnione w indeksie, decyduje częstość jego występowania w kanadyjskiej populacji. Dzięki nowemu indeksowi kanadyjscy hodowcy przy wyborze buhaja będą mogli uwzględniać także swoje oczekiwania dotyczące genetycznej poprawy zdrowotności racic.

Projekt „CGen korekcja”- październik 2018

Podczas I Forum Genetycznego prezentowaliśmy postępy w dążeniach do opracowania indeksu zdrowotności racic. Okazało się to szczególnie istotne w świetle oczekiwań hodowców w odniesieniu do polskiego indeksu ekonomicznego, tworzonego obecnie przez PFHBiPM. Odpowiedzi hodowców wskazują, iż w wielu stadach kulawizna stanowi podstawowy problem do rozwiązania. Wynik ten potwierdza, że ocena zdrowotności racic, a także jak najszybsze uzyskanie wartości hodowlanych (wh) dla tej cechy jest bardzo ważne, gdyż stanowi warunek pozwalający na uwzględnienie zdrowotności racic w indeksie ekonomicznym. Znajomość potencjału genetycznego zwierząt w połączeniu z wagą ekonomiczną dla tej cechy pozwoli obliczyć zyski jakie hodowca osiągnie dzięki poprawie odporności na schorzenia racic. Wskazanie bezpośredniego przełożenia stanu zdrowia racic na uzyskiwany dochód umożliwi hodowcy łatwą kalkulację zysków wynikających z ograniczenia liczby przypadków kulawizny w stadzie.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2018

Zbliża się termin trzeciego szkolenia dla korektorów chcących się przyłączyć do projektu “CGen korekcja”. Docieramy do kolejnych firm z informacją o możliwości rejestrowania wyników za pomocą aplikacji. Zależy nam na zaangażowaniu w projekt jak największej liczby korektorów, by umożliwić każdemu hodowcy stałe monitorowanie zdrowotności racic w stadzie. Dzięki automatycznie generowanym przez aplikację zestawieniom, tworzonym na podstawie informacji wprowadzonych podczas wizyty przez korektora, możliwe jest lepsze zarządzanie problemami chorób racic w stadzie. Z kolei stały dostęp do historii choroby ułatwia dobranie skutecznych działań terapeutycznych, a także podejmowanie decyzji dotyczących kontynuacji leczenia lub wybrakowania zwierzęcia. Jednocześnie objęcie rejestracją maksymalnie dużej liczby krów pozwoli na przeprowadzanie analiz genetycznych i uzyskanie wyników o wysokiej dokładności. Dzięki temu hodowcy szybciej będą mogli korzystać z indeksu zdrowotności racic, który zostanie w przyszłości włączony do indeksu ekonomicznego.

Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2018

W odpowiedzi na zgłaszane przez hodowców oczekiwania opracowujemy rozszerzoną wersję aplikacji “CGen korekcja”. Naszym celem jest dostarczenie nowych rozwiązań użytkownikom. Projektowane obecnie raporty ułatwią wykorzystanie informacji gromadzonych za pomocą aplikacji podczas podejmowania decyzji z zakresu poprawy zdrowotności racic w stadzie. Dodatkowo wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie efektywności współpracy korektorów racic z hodowcami.

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2018

W aplikacji „CGen korekcja” została dodana funkcja szybkiego i łatwego rejestrowania informacji o systemie utrzymania oraz dostępie do pastwiska. Wydzielono trzy grupy technologiczne: jałówki oraz krowy w laktacji i zasuszone. Dzięki stałej współpracy z korektorami, uzupełniliśmy dane dla stad, w których już prowadzono rejestrację wyników korekcji. Systemy utrzymania w znacznym stopniu mogą wpływać na zdrowotność racic. Informacje o typie legowiska, rodzaju podłoża, czy dostępie do pastwiska umożliwią przeprowadzanie analiz, które pozwolą na wskazanie jakie schorzenia występują częściej w oborach wolnostanowiskowych, a jakie są charakterystyczne dla obór uwięziowych. Może to pomóc hodowcom m. in. przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnych rozwiązań podczas modernizacji obory, planowaniu budowy nowych obiektów, ale także przy dobieraniu odpowiednich działań profilaktycznych.
W celu zapewnienia wiarygodności prowadzonych analiz planujemy coroczną aktualizację danych opisujących warunki utrzymania zwierząt, dla których prowadzona jest rejestracja wyników korekcji racic.

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2018

Rozpoczęliśmy analizowanie informacji rejestrowanych za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Kontrolowaliśmy szczegółowo jakość danych, gdyż rzetelność przy ich wprowadzaniu wpłynie w znacznym stopniu na wiarygodność uzyskiwanych w ramach projektu wyników, w tym na ocenę wartości hodowlanej dla odporności na schorzenia racic. Na podstawie dostępnych informacji potwierdziliśmy, iż podobnie jak w innych krajach europejskich schorzenia racic stanowią istotny problem także w naszej populacji. Skala problemu jest często niedoceniana przez samych hodowców, tymczasem schorzenia zamieszczone w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” rozpoznano u 44% krów, którym przeprowadzono korekcję racic. Wstępne analizy pozwoliły na wskazanie najczęściej występujących schorzeń, wśród których wyróżniają się zwłaszcza zapalenia skóry oraz wrzody. Wiedza ta pomoże nie tylko odpowiednio dobrać parametry do analiz genetycznych, ale także wskazać obszary, na które należy kłaść nacisk podczas szkoleń dla korektorów racic organizowanych w ramach projektu. Ze względu na konieczność dopełnienia rocznego okresu rejestrowania obserwacji przeanalizowanie trendów związanych z fazami laktacji czy wiekiem krów, a także zmian sezonowych planowane jest na koniec roku. Wtedy też zaprezentujemy wnioski dotyczące statusu zdrowotnego racic krów w Polsce.

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2018

Podczas X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego spotkaliśmy się z hodowcami w pobliżu ringu, na którym prowadzona była wycena zwierząt. Dzięki uprzejmości Pawła Żelechowskiego każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z działaniem poskromu hydraulicznego. Korektor odpowiadał na pytania hodowców związane z zasadami prowadzenia korekcji racic oraz stosowanymi przez niego metodami terapeutycznymi. Prezentowaliśmy także zakres informacji zamieszczany w zestawieniu generowanym przez aplikację “CGen korekcja” oraz rozmawialiśmy o oczekiwaniach hodowców w odniesieniu do działań mających na celu ograniczenia kulawizny.

Projekt „CGen korekcja” – maj 2018

W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polanicy Zdroju zatytułowanej “Profilaktyka chorób przeżuwaczy – jak nie stosować antybiotyków” mówiono o tym jak przez poprawę zdrowotności ograniczać liczbę przypadków wymagających leczenia. Podczas corocznego spotkania organizowanego przez prof. dr. hab. Jana Twardonia duży nacisk został położony na poszukiwanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na współczesne trendy i oczekiwania społeczeństwa związane z rozważnym stosowaniem antybiotyków w sferze produkcji żywności. Uczestnikom konferencji zaprezentowaliśmy możliwość prowadzenia monitoringu zdrowotności racic w oparciu o zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację “CGen korekcja”. Stanowią one dodatkowe źródło informacji dla lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
Do aplikacji “CGen korekcja” odwołał się także podczas swojego wystąpienia dr hab. Krzysztof Słoniewski, który mówił o wyzwaniach związanych z podejmowaniem decyzji. Wskazał on na konieczność bieżącej rejestracji danych jako pierwszego etapu w procesie mającym na celu przełożenie informacji na celne wskazówki.

Projekt „CGen korekcja” – maj 2018

Rozpoczęliśmy publikację cyklu dotyczącego chorób racic w miesięczniku „Hodowla i Chów Bydła”. Jego celem jest przybliżenie polskim hodowcom schorzeń racic zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Korzystając z najnowszej wiedzy, co miesiąc będziemy opisywać w możliwie przystępnej formie jedno z nich, uwzględniając objawy, przyczyny, działania profilaktyczne oraz podstawy leczenia, a także zróżnicowane nazewnictwo poszczególnych schorzeń stosowane w terenie. Liczymy, że dostarczone informacje ułatwią uporanie się z problemami chorób racic. Przypominamy, że “ICAR Atlas Zdrowia Racic” jest podstawą rozpoznawania schorzeń przez korektorów biorących udział w projekcie “CGen korekcja”.

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2018

Od 19-20.04.2018 r. uczestniczyliśmy w Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym pt. „Zdrowe racice i wymiona, a efektywna produkcja”. Podczas wykładu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Brody podkreśliliśmy istotność współpracy hodowcy z korektorem racic i prowadzenia ewidencji chorób racic w stadzie za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Dla uczestników wydarzenia przygotowano również pokaz korekcji racic. Został on przeprowadzony przez firmę AGRO-TEST Marek Galiczak, która przyłączyła się do projektu “CGen korekcja”. W kolejnym dniu dr hab. Marcin Komosa w trakcie wykładu nazwał racicę drugim sercem zwierzęcia w celu podkreślenia jak ważną jest strukturą. Uczestnikom Forum przedstawiono również korzyści płynące z udziału w projekcie “CGen korekcja” i rozdawano plakaty “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Pojawiły się pytania od hodowców dotyczące możliwości przyłączenia się do projektu. Dzień zakończył się wykładem lek. wet. Michała Zdunka (Zdrowe Racice Sp. z o.o.) z firmy uczestniczącej w naszym projekcie. Podczas niego przedstawiono możliwość nieantybiotykowego leczenia Dermatitis digitalis (DD).

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2018

Uczestnik projektu „CGen korekcja” Michał Goleń wziął udział w spotkaniach z hodowcami podsumowujących rok 2017 na Lubelszczyźnie. Przedstawił zasady współpracy hodowcy z korektorem w ramach projektu „CGen korekcja” oraz aplikację do zbierania informacji o zdrowotności racic, którą wykorzystuje w trakcie wykonywania korekcji na gospodarstwach. Spotkanie z korektorem stanowiło okazję do prowadzenia rozmów na temat działań profilaktycznych w kierunku ograniczenia występowania chorób racic oraz samej techniki wykonywania korekcji.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – luty 2018

Wzięliśmy udział w konferencji Interbull oraz Światowym Kongresie Genetyki Stosowanej w Hodowli Zwierząt. W trakcie obu wydarzeń prezentowane były wyniki osiągane w ramach projektów mających na celu doskonalenie zdrowotności racic. Przedstawiciele hiszpańskiej organizacji hodowlanej podzielili się wynikami analiz związanych ze stratami jakie generuje wystąpienie poszczególnych schorzeń racic. Zaprezentowali także opracowany w wyniku realizacji projektu indeks zdrowotności racic. Zostanie on wdrożony do oficjalnej oceny wartości hodowlanej w czerwcu br. Z kolei Kanadyjczycy i Niemcy przedstawili efekty prac mających na celu ograniczenie podatności krów na Dermatitis digitalis (DD). W obu przypadkach potwierdzono możliwość doskonalenia genetycznego w tym zakresie, przedstawiając różnice w częstotliwości zachorowań wśród córek buhajów ze szczytu i końca rankingu. Ponadto wyniki niemieckie wskazują na możliwość zwiększenia dokładności oceny wartości hodowlanej w przypadku rejestrowania wszystkich stadiów DD oznakowanych za pomocą skrótów M (od choroby Mortellaro).
Uczestnictwo w Kongresie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi działaniami podejmowanymi w poszczególnych krajach w odniesieniu do poprawy zdrowotności racic. Pozwoliło także na skorzystanie z doświadczeń osób zaangażowanych w projekty analogiczne do „CGen korekcja”, które chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, poruszając wiele kwestii wpływających na osiągnięcie sukcesu w genetycznym doskonaleniu odporności na choroby racic.

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2018

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z hodowcami pt. „Nowe aspekty w produkcji mleka”, które odbyło się w Koźminie Wielkopolskim. Podczas prezentacji podkreśliliśmy, że dążenie do poprawy zdrowotności racic w stadzie przybliży hodowców do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego produkcji mleka. Przekazana została najnowsza wiedza dotycząca infekcyjnych schorzeń racic, a także czynników wpływających na rozwój wrzodów podeszwy. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się plakaty prezentujące schorzenia racic opisane w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Wielu hodowców prosiło także o wskazanie działających w okolicy korektorów korzystających z aplikacji „CGen korekcja”.

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2017

Dzięki zaangażowaniu korektorów korzystających z aplikacji udostępniliśmy użytkownikom nowe funkcjonalności. Pojawiła się oczekiwana przez wielu możliwość edytowania zgłoszeń, która dostępna jest z poziomu zestawienia pokorekcyjnego. Ponadto usprawniliśmy przemieszczanie się w obrębie list i wprowadziliśmy możliwość rejestrowania informacji o zwierzętach, które jeszcze nie jest dostępne w systemie SYMLEK. Ostatnią zauważalną zmianą, wprowadzoną zgodnie z sugestiami użytkowników, jest nowy wzór wydruku zestawienia pokorekcyjnego. Zwiększona została liczba zgłoszeń zamieszczanych na stronie, przy zachowaniu kompletu informacji oraz ich przejrzystości. Na dokumencie widoczne jest logo projektu “CGen korekcja”, dzięki czemu łatwiej będzie hodowcy powiązać wydruk z aplikacją (hodowca ma dostęp do zestawienia w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto). Dodano także logo firmy, która wykonała korekcję, co z jednej strony ułatwi hodowcy monitorowanie współpracy z korektorami, a z drugiej umożliwi promowanie firm rejestrujących dane na rzecz hodowców.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2017

Odbyło się kolejne szkolenie dla profesjonalnych korektorów racic biorących udział w projekcie i korzystających z aplikacji “CGen korekcja” w swojej codziennej pracy. Istotnym elementem szkolenia była ocena umiejętności uczestników, którą przeprowadził Piet Kloosterman – uznany specjalista z zakresu pięciostopniowej metody holenderskiej korekcji racic. Podczas części praktycznej korektorzy mieli możliwość omówienia poszczególnych przypadków ze szkoleniowcem, a dzięki temu ugruntowania swojej wiedzy o prawidłowych cięciach funkcjonalnych czy technikach odciążania palca. Piet Kloosterman docenił otwartość korektorów na uwagi i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności. Jednocześnie wypowiadał się pozytywnie o jakości pracy wykonywanej przez uczestników projektu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla hodowców, gdyż świadczy o wysokim poziomie usług świadczonych przez te osoby. Poza walidacją, która odbywała się w gospodarstwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ROL-SAD” Sp. z o.o. prowadzone były wykłady pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu chorób racic. Podczas szkolenia swoja wiedzą podzielił się duński lekarz weterynarii Kurt Bach. Koncentrował się on na charakterystyce schorzeń, począwszy od przyczyn występowania, przez ich rozwój, działania interwencyjne jakie powinien podejmować korektor po zasady profilaktyki jakie może wdrożyć hodowca. Poruszone zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i przedstawione wyniki najnowszych badań nad czynnikami ryzyka rozwoju takich schorzeń jak wrzód podeszwy (SU) czy dermatitis digitalis (DD). W kolejnej części uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem projektu “CGen korekcja” i nowymi funkcjami zaimplementowanymi w aplikacji. Spotkanie umożliwiło także podjęcie dyskusji o najczęściej spotykanych w polskich warunkach schorzeniach racic oraz metodach stosowanych przez korektorów w praktyce. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Genetyczne PFHBiPM i zatwierdzone przez Pieta Kloostermana.

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2017

W dniach 25-26 listopada byliśmy obecni na Podlaskim Forum Bydła 2017 w Piątnicy. Była to okazja do wielu cennych rozmów dotyczących projektu “CGen korekcja”, zwłaszcza że w wydarzeniu uczestniczył także Paweł Żelechowski – jeden z korektorów biorących czynny udział w projekcie.

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2017

Wzięliśmy udział w seminarium „Zdrowotność racic” zorganizowanym przez poznańskie koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. W ramach tego spotkania dr hab. Tomasz Strabel omówił uwarunkowania i możliwości doskonalenia zdrowotności racic w epoce selekcji genomowej. Natomiast dr Katarzyna Rzewuska opowiadała o rejestrowaniu wyników korekcji racic i możliwościach poprawy zdrowotności racic w oparciu o dane zgromadzone za pomocą aplikacji „CGen korekcja”. Wykłady wygłoszone w ramach seminarium w znacznej mierze koncentrowały się na genetycznym doskonaleniu odporności krów i zostały uzupełnione przeprowadzonym przez Henrika Hein Jorgensena pokazem korekcji racic. Duże zainteresowanie tematyką seminarium potwierdza konieczność zaangażowanie w rozpowszechnianie wiedzy związanej z najnowszymi możliwościami ograniczania występowania schorzeń racic.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Odbyło się szkolenie dla drugiej grupy firm, wykonujących usługowo korekcję racic. Uczestnicy skorzystali z możliwości prowadzenia dyskusji z prof. Johannem Koflerem podczas wykładów dotyczących anatomii, etiologii schorzeń racic oraz cięć terapeutycznych. Szkoleniowiec przedstawił również korektorom “ICAR Atlas Zdrowia Racic”, którego znajomość jest kluczowa w zbieraniu danych o zdrowotności racic. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem uczyli się korzystania z aplikacji “CGen korekcja”, natomiast część praktyczną szkolenia przeprowadzono na nogach pozyskanych z ubojni. Podpisano kolejne umowy o udziale w projekcie, dzięki którym korektorzy uzyskali bezpłatny dostęp do aplikacji.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Stała współpraca z korektorem racic, opierająca się na regularnych wizytach w gospodarstwie oraz monitoring statusu zdrowotnego krów, dzięki informacjom gromadzonym w aplikacji “CGen korekcja” pozwoli na efektywniejsze zarządzanie stadem. Opublikowano film przedstawiający wykorzystanie aplikacji do bieżącej rejestracji danych podczas wykonywania korekcji racic. Został nakręcony przez Marcina Węża (PFHBiPM), przy udziale uczestnika projektu Karola Jarocha. Dziękujemy Państwu Latos za zaproszenie do gospodarstwa. Film jest dostępny tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Opracowano ulotkę informującą o zasadach udziału w projekcie „CGen korekcja”. Jasno spisane zasady będą pomocne zarówno dla hodowców, jak i korektorów racic uczestniczących w projekcie. Z treścią ulotki można zapoznać się klikając tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

W celu rozpowszechnienia wiedzy o schorzeniach racic przygotowano polską wersję plakatu prezentującego poszczególne jednostki chorobowe zamieszczone w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Zdjęcia zostały uzupełnione krótkimi opisami ułatwiającymi prawidłowe rozpoznawanie konkretnych schorzeń. Plakat będący ilustrowanym wykazem schorzeń dedykowany jest wszystkim uczestnikom projektu „CGen korekcja”.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Wśród hodowców wzrasta zainteresowanie działaniami skierowanymi na poprawę zdrowia racic. Z tego względu podczas zorganizowanych przez firmę De Heus targów “AgroDays Dni Hodowcy 2017” jedna z pięciu stref warsztatowych była całkowicie poświęcona korekcji oraz kąpielom racic. Targi odwiedziło nie tylko wielu hodowców, ale także liczne grono korektorów. Byli oni zainteresowani zarówno prezentowanym sprzętem do korekcji, jak i rejestracją informacji o schorzeniach racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Spotkanie hodowców, korektorów i zespołu “CGen korekcja” było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów o współpracy prowadzącej do ograniczenia występowania schorzeń racic. Zdjęcia z tego wydarzenia zostały umieszczone tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Wzięliśmy udział w kolejnym szkoleniu specjalistycznym dla inspektorów nadzoru PFHBiPM. Jeden z uczestników projektu „CGen korekcja” Karol Jaroch podzielił się wiedzą o czynnikach warunkujących występowanie poszczególnych schorzeń, możliwościach ich identyfikacji oraz działaniach, jakie powinni podejmować hodowcy w celu ograniczenia strat wywoływanych chorobami racic. Korektor opowiedział także o swoich doświadczeniach z codziennej pracy z aplikacją, o tym jak dostęp do historii zdrowia krowy może zwiększyć efektywność podejmowanych działań, a także jak współpracować z hodowcą w oparciu o zestawienia pokorekcyjne.

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2017

Wzrasta liczba firm wykonujących korekcję racic, które przyłączają się do projektu „CGen korekcja”. Rozpoczęliśmy przygotowania do drugiej edycji szkolenia dla nowych uczestników.

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2017

Uczestniczymy w szkoleniach specjalistycznych dla inspektorów nadzoru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, rozpowszechniając informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektu „CGen korekcja”. Swoimi doświadczeniami podzielił się Paweł Żelechowski – jeden z użytkowników aplikacji. Przeprowadził także wykład o działaniach profilaktycznych wspomagających zdrowotność racic i omówił najczęściej występujące w stadach schorzenia.

Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2017

Ze względu na duże znaczenie dla przyszłej oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic, dotarliśmy z informacjami o projekcie „CGen korekcja” bezpośrednio do stad intensywnie prowadzących genotypowanie samic.

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

W odpowiedzi na pytania Hodowców, na naszej stronie pojawił się schemat obiegu dokumentów, aby ułatwić przyłączanie stad do projektu. Można się z nim zapoznać pod adresem www.cgen.pl/korekcja/dokumenty.

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

Wśród pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozpowszechniono dokument elektroniczny z informacjami o projekcie.

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

Udostępniono instrukcję obsługi aplikacji “CGen korekcja”. Ułatwi to użytkownikom wykorzystanie wszystkich jej funkcji. Ze względu na ciągły rozwój aplikacji instrukcja będzie aktualizowana na bieżąco.

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2017

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polanicy Zdroju zatytułowanej “Bujatria XXI wieku – dokąd zmierzamy” przedstawiono jak bardzo misja Centrum Genetycznego wpisuje się w temat wiodący corocznego spotkania organizowanego przez prof. dr. hab. Jana Twardonia. W trakcie wykładu po raz pierwszy został zaprezentowany zakres funkcjonalności dostępny w aplikacji “CGen korekcja”. Rozpowszechnianie informacji wśród lekarzy weterynarii ma na celu nawiązanie współpracy ze wszystkimi, którzy angażują się w dbałość o zdrowie racic. Istotna jest zarówno możliwość rejestrowania zdiagnozowanych schorzeń, jak i dostęp do informacji historycznych wprowadzonych przez inne osoby obsługujące dane stado. Przedstawiono jak w ciągu 4 sekund wprowadzić informację o wykonanej korekcji oraz jak w łatwy sposób zarejestrować wystąpienie schorzenia i podjęcie działań interwencyjnych, takich jak np. założenie opatrunku.

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2017

Dzięki uwagom spływającym od użytkowników trwa dalszy rozwój aplikacji „CGen korekcja”. Opracowano usprawnienia umożliwiające łatwiejsze przyłączanie nowych obór do projektu i szybsze rozpoczęcie używania aplikacji do rejestrowania wyników korekcji.

Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Nastał przełomowy moment dla prowadzenia krajowej ewidencji zdrowotności racic – pierwsi hodowcy przyłączyli się do projektu „CGen korekcja”. Dzięki temu rozpoczęto gromadzenie informacji rejestrowanych podczas prowadzenia korekcji racic. W efekcie hodowca uzyskuje raport umożliwiający bieżące monitorowanie statusu zdrowotnego stada.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Odbyło się szkolenie dla pierwszej grupy osób zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. Informacja o warsztatach dotarła do szerokiego grona odbiorców, stąd liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła ilość dostępnych miejsc. W związku z tym do Poznania zaproszono w pierwszej kolejności osoby zajmujące się zawodowo korekcją racic. Uczestnictwo w projekcie ma w przyszłości stanowić wyznacznik jakości, stąd już na pierwszym szkoleniu zostały poruszone tematy związane z anatomią racic i etiologią schorzeń. Wykłady poprowadził światowej klasy specjalista, autorytet z zakresu rozpoznawania schorzeń i współtwórca “ICAR Atlas Zdrowia Racic” profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu).

Podczas części praktycznej przeprowadzonej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej szkoleniowiec zaprezentował cięcia lecznicze i zalecane metody terapii. Z kolei duże zaangażowanie ze strony uczestników pozwoliło na zorganizowanie warsztatów, które odbyły się w oborze należącej do PPHU Niwapol Sp. z o.o. Podczas tej części profesor Kofler prowadził weryfikację prawidłowego rozpoznawania schorzeń oraz ocenę umiejętności uczestników, wskazując osoby wyróżniające się profesjonalizmem podczas korekcji wykonywanej w ramach warsztatów.

Z opinią, którą profesor Kofler podzielił się z nami po przeprowadzeniu szkolenia, można zapoznać się poniżej:
Opinia o szkoleniu – prof. J. Kofler

Natomiast wywiad, w którym odpowiada na pytania związane ze zdrowotnością racic można przeczytać tutaj:
Wywiad – prof. J. Kofler

W czasie szkolenia odbyła się także oficjalna prezentacja pierwszej wersji aplikacji “CGen korekcja” przeznaczonej do rejestracji wyników korekcji. Podpisano umowy, na podstawie których korektorzy uzyskali bezpłatnie dostęp do aplikacji.

Z wypowiedziami korektorów, którzy przyłączyli się do projektu można zapoznać się poniżej:
Wywiady z uczestnikami projektu „CGen korekcja”

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Przeprowadzono testy terenowe aplikacji “CGen korekcja” z udziałem korektorów, którzy jako pierwsi przyłączyli się do projektu. Wraz z Karolem Jarochem odwiedziliśmy gospodarstwo Jana Matuszyka, a wraz z Przemkiem Cieślakiem stado Mariusza Tatysa. Po okresie precyzowania wymagań i miesiącach prac programistycznych mogliśmy sprawdzić na ile sprawnie system działa w warunkach rzeczywistych, podczas przeprowadzania rutynowej korekcji racic. Udało się przypisać dane o zwierzętach do odpowiedniego konta korektora, a wyszukiwanie krów było niezmiernie łatwe. Konieczne okazało się jednak uzupełnienie listy zwierząt o jałówki. Rejestracja diagnoz została znacznie usprawniona, a możliwość dodawania notatek bardzo poszerzyła możliwości przygotowania kompleksowej informacji dla hodowcy. Po wygenerowaniu zestawienia pokorekcyjnego oceniono jego czytelność, a zootechnicy wskazali elementy o jakie warto uzupełnić ten podstawowy raport. Pomimo, że wykryte nieprawidłowości wskazały obszary wymagające poprawek to działanie aplikacji zostało ocenione pozytywnie. Była to też okazja do ustalenia kierunku dalszego rozwoju aplikacji “CGen korekcja”.

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Opracowano system przepływu danych między systemem Symlek, aplikacją “CGen korekcja” oraz jej użytkownikami. Ustalono zasady formalne zapewniające ochronę danych stanowiących własność hodowców. Udostępnienie numerów zwierząt osobom obsługującym stado, a nie będącym pracownikami PFHBiPM, w tym korektorom i lekarzom weterynarii, wymaga upoważnienia ze strony hodowcy. W ramach aplikacji możliwe jest wyszukiwanie zwierząt z danego stada przy użyciu 4 cyfr z kolczyka. Dzięki temu zarejestrowanie wyniku korekcji nie wymaga wprowadzania pełnego numeru zwierzęcia. Ogranicza to zarówno czas potrzebny na wykonanie wpisu, jak i ryzyko popełnienia błędu, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia jakości danych. Ponadto prawidłowe przypisywanie diagnoz do zwierzęcia pozwala na utworzenie historii zgłoszeń i stałe monitorowanie stanu zdrowia racic danej sztuki, a także ocenę skuteczności podejmowanych działań. Warunkiem sprawnego działania aplikacji i dostępu do listy zwierząt należących do danego hodowcy jest pozyskanie ich numerów z systemu Symlek, stąd tak ważne jest podpisywanie umów z hodowcami.

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Dążąc do rozpowszechnienia informacji o projekcie “CGen korekcja” zaprezentowano jego podstawowe założenia i podejmowane w ramach projektu działania inspektorom nadzoru oraz zespołowi prowadzącemu ocenę typu i budowy. Osoby te na co dzień spotykają się z hodowcami, którym przekazują swoją wiedzę o najnowszych inicjatywach realizowanych przez PFHBiPM.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ogłoszono szczegóły dotyczące bezpłatnego szkolenia organizowanego z myślą o osobach wykonujących korekcję racic oraz udostępniono formularz zgłoszeniowy. Najważniejsze z punktu widzenia rejestracji schorzeń jest stosowanie spójnego nazewnictwa. Ze względu na zaimplementowanie w aplikacji “CGen korekcja” kodów zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” kluczowe jest zapoznanie przyszłych użytkowników aplikacji z tym standardem.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Ustalono zasady udziału w projekcie „CGen korekcja” i udostępniania aplikacji. Zawarto je w umowach, jakie będą podpisywane z osobami mającymi rejestrować informacje o zdrowotności racic wykonującymi działalność usługową na rzecz hodowców.

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2017

Korektorom zaangażowanym w opracowywanie wymagań do aplikacji udostępniono wersję demonstracyjną. Wizualnie jest ona jeszcze bardzo surowa, ale pozwala na testowanie wpisywania zgłoszeń, wyświetlania historii zgłoszeń dla krowy oraz wyświetlania zestawienia wyników z wizyty. Przekazana wersja obejmuje podstawowy zakres funkcjonalności pozwalający na rejestrowanie diagnoz podczas korekcji racic. Jest to pierwsza odsłona programu, który cały czas rozwijamy dzięki uwagom jakie spływają od przyszłych użytkowników.

Projekt „CGen korekcja” – luty 2017

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła przedstawiono trendy związane z doskonaleniem zdrowotności racic obserwowane na świecie, a także zaprezentowano bieżący stan realizacji zadań w ramach “CGen korekcja”. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem, o czym świadczą przede wszystkim nowe zgłoszenia do projektu. Coraz liczniejsze grono korektorów wyraża chęć użytkowania aplikacji. Jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały ze strony hodowców, dla których dane w formie elektronicznej oznaczają znacznie efektywniejsze ich wykorzystanie.

Szerszą relację z Forum Hodowli Bydła znajdziesz tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – luty 2017

Trwają intensywne prace programistyczne, dzięki którym powstała aplikacja w wersji dev (faza rozwojowa). Do tej pory zaimplementowano w niej system zgłoszeń diagnoz i zabiegów. Konsultacje z korektorami i hodowcami umożliwiły opracowanie zakresu informacji obrazujących wyniki korekcji, a także sposobu wyświetlania zgłoszeń historycznych. Opisane zostały także uwarunkowania pozwalające rozróżnić wpisy różnego typu (korekcja rutynowa, korekcja interwencyjna, terapia, notatka) oraz nowe koncepcje do uwzględnienia w przyszłości, takie jak możliwość wyszukania korektorów obsługujących dany teren, spośród firm biorących udział w projekcie (posługujących się aplikacją).

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2017

Ustalono zakres informacji jakie, za zgodą właściciela zwierząt, będą pobierane z systemu Symlek do bazy “CGen korekcja”. Jest to istotne, gdyż aplikacja ma stanowić element systemu rejestracji danych, przeznaczonych do przeprowadzenia analiz genetycznych. Z tego względu niezwykle ważna jest wiarygodność informacji przesyłanych za pomocą aplikacji do krajowej bazy danych. Dotyczy to nie tylko prawidłowego postawienia diagnozy (rozpoznanie schorzenia zgodnie z “ICAR Atlas Zdrowia Racic”), ale przede wszystkim przypisania jej do właściwego zwierzęcia. Jednoznaczna identyfikacja zwierzęcia jest możliwa dzięki numerowi umieszczonemu na kolczyku. Ułatwieniem zaimplementowanym w aplikacji będzie możliwość wybrania zwierzęcia z listy zwierząt przypisanych do danej obory. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie liczby błędów, jakie mogłyby pojawić się podczas ręcznego wprowadzania numerów zwierząt, ale także skróci czas potrzebny na zarejestrowanie kompletu danych. Możliwość wyszukania zwierzęcia nie tylko wspomoże przypisanie wyniku korekcji do właściwej sztuki, ale także skróci czas potrzebny na obsłużenie aplikacji. Dodatkowym ułatwieniem będzie stosowanie numerów oborowych w przypadku zgłaszania ich w ramach oceny użytkowości. Warto pamiętać, że przypisanie diagnozy do właściwie zidentyfikowanego zwierzęcia to gwarancja dostępu do pełnej historii przeprowadzonych u niego korekcji, wraz z diagnozami i zastosowanym leczeniem. Z kolei połączenie informacji zarejestrowanych za pomocą aplikacji z danymi z systemu Symlek pozwoli na wykonanie kompleksowych analiz przez przypisanie numeru laktacji, fazy laktacji czy wydajności poszczególnych krów. W ten sposób informacja dostarczana hodowcy będzie kompleksowa i w znacznie lepszym stopniu wspomoże zarządzanie stadem.

szkolenia

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2016

W ramach realizacji projektu „CGen korekcja” przewidujemy przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób zaangażowanych w rejestrowanie danych o zdrowiu racic za pomocą opracowywanej przez nas aplikacji. Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji korektorów w zakresie rozpoznawania schorzeń racic i stosowania odpowiednio dobranych zabiegów oraz środków leczniczych. Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszego szkolenia, które odbędzie się wiosną przyszłego roku. Udało się nam nawiązać kontakt z profesorem Johannem Koflerem (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu), który jest współtwórcą oryginalnej wersji „ICAR Atlas Zdrowia Racic” i międzynarodowym autorytetem z zakresu klasyfikacji schorzeń. Ten wybitnej klasy specjalista z zakresu ortopedii bydła podejmie się przeprowadzenia cyklu wykładów i warsztatów dla uczestników projektu „CGen korekcja”. Udział w organizowanych przez nas szkoleniach będzie szansą na doskonalenie posiadanych umiejętności, a także okazją do wymiany doświadczeń między profesjonalnymi korektorami racic. Wkrótce przekażemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia oraz warunków uczestnictwa.

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Podczas Podlaskiego Forum Bydła zorganizowanego w Piątnicy przez PFHBiPM i Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja projektu „CGen korekcja” na forum hodowców. Przedstawione zostały podstawowe założenia projektu, kluczowe aspekty jego realizacji oraz benefity jakie będą czerpali hodowcy z wdrożenia uzyskanych wyników. Po prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca między innymi konieczności propagowania dobrych praktyk, mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób racic między stadami.

Szerszą relację z Podlaskiego Forum Bydła znajdziesz tutaj.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Z wizyty na targach EuroTier 2016 przywieźliśmy wiele informacji o trudnościach, z jakimi musiały się zmierzyć inne kraje europejskie podczas realizowania projektów analogicznych do „CGen korekcja”. Doświadczenia jakimi dzielili się specjaliści, stanowią niezwykłe wsparcie pozwalając nam uniknąć błędów jakie popełniono w przeszłości, kiedy rozpoczynano realizację projektów mających na celu doskonalenie zdrowotności racic. Wiele krajów rozpoczęło zbieranie informacji nie mając żadnej wiedzy o tym, na ile schorzenia racic są odziedziczalne. Mimo to decydowano się na wytwarzanie narzędzi, pozwalających na elektroniczną rejestrację wyników korekcji. Obecnie bazując na zgromadzonych danych uzyskano wyniki, które stały się podstawą do uruchomienia oceny wartości hodowlanej w tym zakresie w takich krajach jak Holandia, czy Szwecja. Dzięki analizom wykonanym w zagranicznych ośrodkach hodowlanych, przystępując do realizacji projektu „CGen korekcja” mamy pewność, iż rejestrowanie danych z korekcji racic jest celowe i pozwala na efektywne prowadzenie pracy hodowlanej w zakresie doskonalenia zdrowotności racic.

Więcej o doświadczeniach oraz wyzwaniach omawianych podczas forum dyskusyjnego dotyczącego zdrowotności racic przeczytasz tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Trwa rozwój oraz uszczegóławianie specyfikacji systemu. Opisany został zakres informacji jakie będą rejestrowane za pomocą aplikacji oraz wyjątkowe przypadki zmieniające relacje między użytkownikami, takie jak obsługa przedsiębiorstwa przez wielu korektorów czy współpraca między korektorami w ramach świadczenia usługi na rzecz wybranych klientów, a także zmiana firmy korekcyjnej obsługującej stado.

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Odzew, jaki uzyskaliśmy do tej pory ze strony korektorów racic pokazuje jak duża grupa profesjonalistów, wykonujących korekcję, poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Ich celem jest zarówno podniesienie efektywności własnej pracy, jak i oferowanie hodowcom serwisu coraz wyższej jakości. Świadczone przez korektorów usługi nie ograniczają się jedynie do wykonania zabiegu korekcji, ale obejmują także przekazanie wniosków, jakie korektor jest w stanie sformułować po odbytej wizycie. Wnioski te mogą stanowić głos doradczy i być elementem długofalowej współpracy, mającej na celu dbałość o zdrowie racic w stadzie.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2016

Rozmowy z korektorami i hodowcami umożliwiły nam rozpoczęcie tworzenia specyfikacji systemu. Opisana została struktura użytkowników, a także zakres danych o gospodarstwie oraz o poszczególnych zwierzętach, jaki jest konieczny do skutecznego przetwarzania informacji.

Projekt „CGen korekcja” – październik 2016

W 10/2016 numerze „Hodowli i Chowu Bydła” ukazały się artykuły prezentujące inicjatywę projektową związaną z tworzeniem aplikacji internetowej, umożliwiającej rejestrowanie wyników korekcji w formie elektronicznej. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony korektorów. Wiele osób zgłosiło się do projektu „CGen korekcja”, wyrażając chęć współpracy w zakresie opracowywania nowoczesnego narzędzia dopasowanego do krajowych realiów. Rozpoczęły się spotkania, które dostarczyły wielu istotnych informacji o funkcjonalnościach, jakie powinny zostać zaimplementowane w aplikacji. Świadomość oczekiwań, jakie korektorzy wiążą z wytwarzanym przez nas oprogramowaniem, pozwala na zaprojektowanie narzędzia, które będzie stanowiło rzeczywistą odpowiedź na zgłaszane potrzeby.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2016

Bazując na wiedzy o projektach analogicznych do „CGen korekcja” realizowanych w innych krajach, przeprowadziliśmy rozpoznanie w zakresie narzędzi wykorzystywanych do rejestrowania danych o zdrowotności racic oraz zasad udostępniania ich korektorom. Dzięki gromadzeniu danych w formie elektronicznej, stały monitoring zdrowotności racic prowadzony jest w wielu krajach o rozwiniętej hodowli bydła mlecznego jak np.: Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Austrii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W każdym z tych państw stosowane jest oprogramowanie stworzone na potrzeby realizacji projektu, a więc dostosowane do lokalnej specyfiki i gwarantujące przekazywanie danych do krajowej bazy. Niemniej jednak, pewne elementy zostały zaimplementowane w wielu rozwiązaniach. Najważniejszymi wśród nich są: identyfikacja zwierzęcia, predefiniowana lista schorzeń racic, punktowa ocena zaawansowania schorzenia, dostęp do informacji z poprzednich zabiegów, zgłoszenie założenia opatrunku lub bloku, możliwość skierowania zwierzęcia do kontroli czy wygenerowanie rachunku po zakończeniu wizyty. Przekazywanie danych do bazy w formie elektronicznej pozwala na wygenerowanie podsumowania, obejmującego informację o częstotliwości występowania poszczególnych schorzeń wraz z informacją o zmianach w tym zakresie w porównaniu do poprzedniej wizyty. Podkreślana jest istotność dostępu do informacji bezpośrednio po przeprowadzeniu korekcji, ale także w dowolnym momencie w przyszłości. W zależności od kraju oprogramowanie jest dostępne komercyjnie lub dostarczane przez instytucje hodowlane. W pierwszym przypadku korektorzy traktują zakup aplikacji jako inwestycję w podnoszenie jakości usług i świadczenie nowoczesnego serwisu na rzecz klientów. Natomiast w drugim w zamian za użytkowanie oprogramowania zobowiązani są do rejestrowania rzetelnych informacji, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z udziału w ocenie wartości hodowlanej zwierząt.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2016

W ramach Kongresu Europejskiej Federacji Zootechnicznej EAAP 2016 jedna z sesji poświęcona była schorzeniom racic. Wykłady dotyczyły między innymi standaryzacji nazewnictwa chorób oraz implementacji „ICAR Atlas Zdrowia Racic” w ramach projektów, mających na celu genetyczne doskonalenie odporności na schorzenia racic. Podczas konferencji nawiązaliśmy kontakt z Noureddine Charfeddine (Hiszpańska Federacja Hodowców Bydła) oraz Johannem Burgstallerem (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu), którzy podzielili się z nami spostrzeżeniami płynącymi z realizacji krajowych projektów związanych ze zdrowotnością racic. Jedną z poruszanych kwestii było prowadzenie szkoleń dla korektorów z zakresu rozpoznawania schorzeń racic. Bazując na tej wymianie doświadczeń planujemy w przyszłym roku zorganizować podobne warsztaty dla uczestników projektu „CGen korekcja”.

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2016

Podjęto rozmowy z przedstawicielami Akademii Zdrowej Racicy, powołanej aby propagować dobre praktyki związane z utrzymaniem odpowiedniego statusu zdrowotnego racic u bydła. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości nawiązywania współpracy z korektorami należącymi do grupy “pozytywnie naostrzonych”. Poruszono także kwestie potencjalnych działań prowadzących do zwiększenia liczby korektorów, którzy będą korzystać we właściwy sposób z aplikacji “CGen korekcja”. Jednym z tematów było ponadto wykorzystanie wygenerowanych przez aplikację raportów pokorekcyjnych w planowaniu działań profilaktycznych oraz monitorowaniu programów zwalczania chorób racic w stadzie. Spotkanie to stanowiło pierwszy krok w kierunku podjęcia dialogu między CGen a środowiskiem obsługującym hodowców. Dialogu mającego na celu nie tylko rozpowszechnianie stosowania nowoczesnych rozwiązań (takich jak aplikacja “CGen korekcja”), ale także prowadzącego do skupienia uwagi na tematyce zdrowia racic. Istotnym elementem podejmowanych działań powinna być dbałość o profesjonalizm osób wykonujących korekcję racic oraz dostarczanie im narzędzi i wiedzy umożliwiających wspieranie hodowcy w dbałości o zdrowie stada.

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2016

Podczas spotkania członków Krajowego Stowarzyszenia Korektorów i Terapeutów Racic (KSKiTR) zaprezentowano koncepcję działania opracowywanej w ramach projektu “CGen korekcja” aplikacji webowej. Podjęto dyskusję o tym, jakich korzyści mogą spodziewać się klienci (hodowcy) tych korektorów, którzy będą posługiwali się aplikacją. Jednocześnie omówiono ograniczenia, jakie należy mieć na względzie podczas realizacji projektu. Zgłoszone zostały wątpliwości związane z wykorzystywaniem aplikacji w trakcie przeprowadzania korekcji. Wskazano trudności jakie wynikają z konieczności stosowania urządzeń mobilnych (np. tabletów), w tym przytwierdzenia ich do poskromu lub umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu, w pobliżu przeprowadzania zabiegu. Zwrócono także uwagę na czas, jakiego wymaga zarejestrowanie diagnozy czy podjętych przez korektora działań terapeutycznych oraz wpływ tego aspektu na cenę świadczonych usług. Krytyczne podejście specjalistów wykonujących korekcję pozwoliło spojrzeć na aplikację w szerszym kontekście, jako na jedno z narzędzi pracy korektorów, którzy podnoszą jakość usług wykonywanych na rzecz hodowców. Udział w zebraniu był możliwy dzięki zaproszeniu, jakie skierował do nas Jan Weihs – jedna z osób zaangażowanych w tłumaczenie “ICAR Atlas Zdrowia Racic” na język polski.

swiat

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2016

Pragnąc jak najlepiej przygotować się do realizacji projektu „CGen korekcja” zapoznaliśmy się z zaawansowaniem prac z tego zakresu prowadzonych w innych krajach. Wiedza o tym, jakie informacje są rejestrowane i które z czynników okazały się być na tyle istotne, aby włączono je do analiz stanowi wskazówkę, którą warto wykorzystać podczas opracowywania aplikacji. Wśród efektów uwzględnianych w modelach znalazły się czynniki związane ze środowiskiem takie jak: stado w którym przeprowadzono korekcję, data (zwłaszcza miesiąc kalendarzowy) przeprowadzenia korekcji, korektor który wykonał korekcję i dokonał rozpoznania schorzenia, a także efekty związane ze zwierzęciem: numer i faza laktacji w jakiej przeprowadzono korekcję oraz wiek i miesiąc wycielenia krowy poddanej korekcji. Przeprowadzone rozpoznanie obejmowało także informacje o tym, jakie schorzenia zostały zaklasyfikowane do przeprowadzenia analiz genetycznych. Oszacowania prowadzi się dla ośmiu schorzeń. Połowa z nich to schorzenia o podłożu infekcyjnym (dermatitis digitalis, dermatitis interdigitalis, erozja rogu opuszek, ropowica międzypalcowa), a połowa to schorzenia nieinfekcyjne (choroba linii białej, wrzód podeszwy, krwiak podeszwy i przerost skóry szpary międzypalcowej). W przypadku każdego ze schorzeń stosowana jest klasyfikacja opisująca zaawansowanie stanu stwierdzonego dla danej racicy. Jednak kluczowe znaczenie ma postawienie prawidłowej diagnozy przez korektora i wskazanie właściwego schorzenia podczas zgłaszania wyniku korekcji. Dodatkowe wyzwanie stanowi wymóg dotyczący tego, aby w ramach systemu zarejestrowano korekcję dla co najmniej 70% krów utrzymywanych w stadzie. To warunkuje użyteczność danych do szacowania parametrów genetycznych. Jak wynika z pozyskanych informacji, opracowanie metody oceny wartości hodowlanej dla zdrowotności racic wiąże się z koniecznością uwzględnienia wielu elementów związanych zarówno z zakresem gromadzonych danych, jak i zapewnieniem odpowiedniej ich jakości.