Efektywne zarządzanie stadem

Projekt „CGen korekcja”

 

Schorzenia racic ograniczają efektywność produkcji mleka, gdyż stanowią jedną z głównych przyczyn przedwczesnej eliminacji krów ze stada. Jednak straty związane z ich wystąpieniem wynikają głównie z wpływu na obniżenie produkcji mleka, pogorszenie wyników rozrodu oraz zwiększenie podatności na infekcje. Obejmują one także koszty związane z leczeniem i działaniami profilaktycznymi (kąpiele racic, korekcja racic, ocena lokomocji). Istotny wpływ zdrowotności racic na opłacalność produkcji, a także na dobrostan zwierząt wskazuje na konieczność uwzględnienia tego elementu podczas zarządzania stadem.

W przypadku występowania schorzeń racic konieczne jest podjęcie działań prowadzących do poprawy zdrowotności racic w stadzie. Aby działania te były skuteczne należy w pierwszej kolejności zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian organizacyjnych dotyczących przykładowo dawki pokarmowej czy ścielenia legowisk, a także opracowanie procedur postępowania profilaktycznego (sposobu prowadzenia kąpieli racic i schematu prowadzenia korekcji racic) wymaga posiadania danych o występowaniu poszczególnych przypadków chorobowych w stadzie. Ze względu na różne podłoże schorzeń infekcyjnych i nieinfekcyjnych prawidłowe ich rozpoznanie ułatwia wykrycie przyczyn występowania problemów z racicami w stadzie.

Dane o schorzeniach racic powinny być rejestrowane min. podczas prowadzenia korekcji racic i dostarczane hodowcy w formie elektronicznej, co pozwala na ich przetwarzanie i zwiększa ich użyteczność w procesie zarządzania stadem. Na podstawie informacji pochodzącej od korektora możliwe jest stwierdzenie:

  • jaki % zwierząt w stadzie dotknięty jest schorzeniami racic,
  • jakie choroby występują najczęściej i których nóg dotyczą,
  • z jakimi kosztami wiąże się leczenie schorzeń racic,
  • w jakich fazach laktacji czy grupach zwierząt (jałówki, pierwiastki, krowy starsze) problem występuje z największym nasileniem,
  • jakie warunki sprzyjają występowaniu schorzeń,
  • które zwierzęta charakteryzują się zwiększoną podatnością na schorzenia racic.

Kompletna dokumentacja z korekcji racic zawierająca informacje o wykonanych czynnościach, postawionych diagnozach i zastosowanych działaniach interwencyjnych stanowi podstawę skutecznego ograniczania liczby przypadków schorzeń racic w stadzie. Dostęp do kompletnych danych jest także niezwykle istotny dla lekarza weterynarii, który może na ich podstawie dobrać odpowiednie leczenie, a następnie na bieżąco kontrolować jego rezultaty.

Z kolei porównywanie informacji z kolejnych raportów umożliwia obserwowanie występujących na przestrzeni lat tendencji np. różnic sezonowych czy zmian mających źródło w podejmowanych decyzjach organizacyjnych oraz hodowlanych. Przeprowadzanie tego typu zaawansowanych analiz oraz porównywanie uzyskiwanych w stadzie efektów ze statystykami krajowymi będzie możliwe dzięki aplikacji CGen korekcja. Dzięki raportom generowanym po korekcji staje się ona elementem procesu skutecznego zarządzania stadem.

Zwiększ efektywność zarządzania swoim stadem – dołącz do grupy pierwszych użytkowników aplikacjiskontaktuj się z nami.