Baza wiedzy

O projekcie „CGen korekcja”

1. Ulotka informacyjna.
2. Procedury w projekcie.
3. Nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Prezentacja przedstawiona podczas Forum Hodowli Bydła zorganizowanego w trakcie Fermy Bydła w Łodzi 2019.
4. „Zdrowie racic polskich krów, coraz mniej niewiadomych”.

O zdrowotności racic

1. Plakat „ICAR Atlas Zdrowia Racic”.
2. Zestawienie synonimów chorób racic.
3. Artykuł „Przerost skóry szpary międzypalcowej”.
4. Artykuł „Kontroluj zdrowotność racic kąpielami”.
5. Artykuł „Kolorowe racice – czyli co można wyczytać z przebarwień rogu”.
6. Wywiad z dr n. wet. Andreą Fiedler „Kulawizna jest istotna zarówno dla hodowcy, jak i dla krowy”.