Baza wiedzy

O projekcie „CGen korekcja”

1. Ulotka informacyjna.
2. Procedury w projekcie.
3. Nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Prezentacja przedstawiona podczas Forum Hodowli Bydła zorganizowanego w trakcie Fermy Bydła w Łodzi 2019.
4. „Zdrowie racic polskich krów, coraz mniej niewiadomych” (artykuł w czasopiśmie “Hodowla i Chów Bydła” 1/2019: 45-48).

O zdrowotności racic

1. Plakat „ICAR Atlas Zdrowia Racic”.
2. Zestawienie synonimów chorób racic.
3. „Przerost skóry szpary międzypalcowej” (artykuł w czasopiśmie “Hodowla i Chów Bydła” 1/2019: 74-75).
4. „Kontroluj zdrowotność racic kąpielami” (artykuł w czasopiśmie “Hodowla i Chów Bydła” 2/2019: 45-47).