Etapy

ikonografika_etapy_projektu_akcept

Rozpoznanie bieżącej sytuacji w zakresie oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic na świecie

Wróć

Nawiązanie współpracy z korektorami, lekarzami weterynarii i hodowcami

Wróć

Opracowanie nowoczesnego narzędzia do rejestracji wyników korekcji

Wróć

Szkolenie w zakresie rozpoznawania i rejestracji schorzeń

Wróć

Udostępnienie aplikacji „CGen korekcja” korektorom

Wróć

Gromadzenie danych fenotypowych

Wróć

Opracowanie metody oceny wartości hodowlanej zdrowia racic

Wróć

Uwzględnienie zdrowotności racic w programie hodowlanym

Wróć

Genetyczne doskonalenie zdrowotności racic

Wróć